Internationaal Straftribunaal voor Rwanda

Op 8 november 1994 richtte de VN-Veiligheidsraad volgens Hoofdstuk VII van het VN-Handvest het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda op. Dit was een eerste stap in de internationale erkenning voor de ernst van de inbreuken op het humanitair recht in het land. Ondertussen werd er ook ijverig gesleuteld aan een reconciliatieplan om de nieuw verkregen rust en vrede in de regio te behouden.

Op vraag van de Rwandese overheid

Het Internationaal Rwanda-Tribunaal werd opgericht op officieel verzoek van de Rwandese regering. Dat in tegenstelling tot het ad hoc Internationaal Straftribunaal voor voormalig Joegoslavië dat opgericht werd op initiatief van de VN-Veiligheidsraad om de vrede en veiligheid te doen terugkeren. Het Tribunaal kwam tot stand via resolutie 955 van de VN. De zetel van het Tribunaal is gelegen in Arusha (Tanzania). Vanuit het bureau in de hoofdstad van Rwanda (Kigali) doen de medewerkers van de Procureur-Generaal aan onderzoek en starten ze strafrechtelijke procedures op.

Bevoegdheden

Het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda is bevoegd voor:

  • de berechting van personen die verantwoordelijk waren voor genocide en andere ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht in de periode tussen 1 januari 1994 en 31 december 1994 op Rwandees grondgebied
  • de berechting van Rwandese burgers voor hun individuele deelname aan de genocide
  • andere schendingen van het internationaal recht op het grondgebied van naburige staten in dezelfde periode
  • schendingen van gemeenschappelijk artikel 3 van de Verdragen van Genève en van het Eerste Aanvullende Protocol
    Resultaten

Het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda heeft 93 personen aangeklaagd voor ernstige schendingen van het IHR. In de 78 beëindigde strafrechtelijke procedures zijn 49 personen schuldig bevonden.

Verwante informatie

The International Criminal Tribunal for Rwanda