De Lieber code

Sinds de eerste oorlogen tot de komst van het huidige humanitair recht, telt men meer dan 500 kartels, gedragscodes, pacten en andere teksten om vijandelijkheden aan regels te binden. Zo is er de Lieber Code, die in april 1863 in werking trad. De Lieber Code is van belang omdat het de eerste poging was om van de destijds bestaande oorlogswetten en gebruiken wetteksten te maken. In tegenstelling tot het (een jaar later gesloten) Eerste Verdrag van Genève gold deze code echter niet als een verdrag. Hij was uitsluitend bestemd voor de strijdkrachten van de Amerikaanse burgeroorlog.