Bijzonder Gerechtshof voor Sierra Leone

Op 14 augustus 2000 sommeerde de VN-Veiligheidsraad de secretaris-generaal van de VN om te onderhandelen met de regering van Sierra Leone over de oprichting van een Bijzonder Gerechtshof. De burgeroorlog in Sierra Leone was berucht voor zijn weerzinwekkende mensenrechtenschendingen. Bovendien konden de gruwelijkheden die in het land werden gepleegd nog moeilijk genegeerd worden.

Hybride tribunaal

Het Bijzonder Gerechtshof voor Sierra Leone is een zogenaamd ‘hybride’ tribunaal, een internationaal tribunaal waarin nationale elementen geïntegreerd zijn. Het hof, dat zetelt in Freetown, opereert onafhankelijk van de VN en is bevoegd voor misdaden tegen het internationaal recht en het Sierra Leoonse recht, gepleegd op het grondgebied van Sierra Leone vanaf 30 november 1996.

Bevoegdheden

Het Bijzonder Gerechtshof voor Sierra Leone heeft onder meer jurisdictie over:

  • misdaden tegen de mensheid
  • oorlogsmisdaden
  • andere ernstige schendingen van het IHR tijdens dezelfde periode

Het Statuut van het Hof van Sierra Leone werd geïnspireerd door het Statuut voor het Internationaal Strafhof en de twee ad-hoc tribunalen (Joegoslavië en Rwanda).

Resultaten

Het Bijzonder gerechtshof voor Sierra Leone 13 personen aangeklaagd voor ernstige schendingen van het IHR.

Verwante informatie

The Special Court for Sierra Leone