Project Hartveilig

Waarom is het Hartveilig-project nodig?

Elke dag krijgen bijna 30 mensen in België een hartstilstand buiten het ziekenhuis. Slechts 5 à 10% overleeft dit. Wordt een slachtoffer binnen de eerste 3 tot 4 minuten gereanimeerd en krijgt het een stroomstoot toegediend met een AED, dan heeft het slachtoffer 60 à 70% overlevingskans.

Hartveilig wil de overlevingskans van een slachtoffer bij een hartstilstand vergroten én de eerstehulpcapaciteiten van de bevolking vergroten. Dit gebeurt door:

 • zoveel mogelijk automatische externe defibrillatoren (AED’s) te plaatsen in steden, gemeenten, bedrijven en organisaties.
 • zoveel mogelijk mensen te informeren en op te leiden in reanimatie en het gebruik van de AED.

Voor wie is Hartveilig?

 • Particulieren: volg een opleiding.
 • Steden en gemeenten: plaats een publiek toegankelijke AED en sensibiliseer uw personeel, verenigingen en bevolking om reanimatielessen te volgen.
 • Bedrijven: plaats een AED en/of organiseer reanimatielessen.
 • Organisaties, verenigingen en scholen: organiseer reanimatielessen en plaats (eventueel) een AED.

Het project ‘Steden en Gemeenten Hartveilig’ baseert zich op de aanbevelingen van de Europese Reanimatieraad (ERC) om AED’s te plaatsen op openbare plaatsen waar een verhoogd risico is op hartstilstanden.

Ook de Belgische Cardiologische Liga raadt de plaatsing van AED’s op openbare plaatsen aan en de Belgische overheid erkent het nut. Dankzij een Koninklijk Besluit mag iedereen een AED gebruiken bij de reanimatie. 

Hoe word je Hartveilig?

Opleiden

Iedereen die de AED zou kunnen gebruiken, kan de AED-opleidingen van Rode Kruis-Vlaanderen volgen. Ze geeft mogelijke omstaanders de vaardigheden én het vertrouwen om in te grijpen bij een hartstilstand.

Wij helpen jou en cursisten tijdens AED-opleiding:

 • hoe een plotse hartstilstand snel te herkennen
 • hoe anderen te waarschuwen
 • hoe hartmassages en beademingen toedienen in afwachting van de AED
 • hoe een AED herkennen
 • hoe AED gebruiken bij de reanimatie
 • hoe een gereanimeerd slachtoffer bijstaan tot het hulpteam arriveert

Informeren 

Zorg voor een goede informatiecampagne, zodat zoveel mogelijk mensen het belang ervan inzien. Om levens te kunnen redden moeten mensen weten:

 • waar er AED’s hangen
 • wat een AED is
 • hoe ze kunnen reanimeren met een AED

Wij helpen je met:

 • ondersteuning van uw communicatie en informatie
 • promotie- en lesmateriaal

Stel ons je vraag

Stel je vraag

 • Geboortedatum

 • Alle gegevens die je invult in dit formulier worden volgens het gegevensbeleid verwerkt. Wil je meer weten over dit beleid én over wat we met jouw gegevens doen? Klik hier voor meer info.

 • verzend