Zelfzekerder na opleiding Train the Trainer

Je wil als leerkracht je leerlingen graag de basis van eerste hulp bijbrengen maar je weet niet goed waar te starten? Weet dan dat we speciaal voor jou (en andere lesgevers) de opleiding Train the Trainer ontwikkelden. Je leert er alles om zelf eerstehulplessen te geven aan kinderen vanaf 16 jaar. Katrien Francque (33) is één van de vele cursisten die de opleiding volgden.


“Ik heb twee kindjes van 5 jaar oud. Als mama wil je natuurlijk weten hoe je moet handelen in geval van nood, dus de interesse in de eerstehulptechnieken was er al even toen ik als praktijkdocente aan de slag ging in de Karel De Grote Hogeschool. Tot vorig jaar waren we als leerkracht binnen de hogeschool niet verplicht om de opleiding Train de Trainer te volgen, maar samen met een aantal collega’s schreef ik me toch in. Net omwille van die persoonlijke interesse én omdat ik het professioneel dan ook kon gaan toepassen in mijn lessen.”

 

Kon je op voorhand inschatten wat de opleiding inhield?

“Dankzij een aantal collega’s die de cursus al volgden, wist ik toch al een beetje waaraan ik mij kon verwachten. Zo hadden ze mij bijvoorbeeld op voorhand al verteld dat dit een ‘serieuze’ opleiding was. Niet omdat de lesgever zo streng is, maar wel omdat de leerstof heel uitgebreid is en het echt levensbelangrijk is dat alle details goed zitten. Wat me ook bijgebleven is, is de professionaliteit waarmee jullie de Train the Trainer organiseren.”

Een Train the Trainer-opleiding duurt vijf dagen. Een hele boterham, toch?

“Ja, maar je hebt die tijd echt nodig om alle eerstehulptechnieken onder de knie te krijgen én te leren hoe je ze zelf kan doorgeven aan je leerlingen. De cursus wordt in verschillende hoofdstukken opgedeeld met daarin telkens tijd voor theorie én praktijk. Een handige aanpak! Bovendien moet je als cursist zelf een deel van de cursus voorbereiden om er nadien les over te geven in de groep. Dit betekent dat je ook thuis nog voorbereidingen moest maken. Door met die voorbereidingen voor de groep te staan, wordt je meteen met de neus op eventuele moeilijkheden gedrukt. Maar krijg je tegelijkertijd ook heel wat praktische tips mee van die zeker van pas komen als je voor de klas staat. Verder viel het mij ook op dat onze lesgever veel aandacht had voor het “waarom” van handelingen. Waarom moet je nu net op dié plek duwen tijdens een reanimatie? Of waarom moet je de elektroden van een AED-toestel op een specifieke plaats op het lichaam van het slachtoffer plaatsen?”

Hoe gaat het examen in zijn werk?

“Ook het examen is opgedeeld in verschillende delen. Naast theoretische vragen, moet je ook een case uitwerken op basis van een foto die je te zien krijgt. Tot slot is er ook nog het praktische luik waarin een simulant een noodsituatie veinst en jij als cursist moet aantonen dat je op een juiste manier kan helpen. Je moet dus echt wel studeren voor dit examen en de opleiding serieus nemen, wil je jouw diploma behalen. Al heb je natuurlijk wel recht op een herkansing indien je niet meteen geslaagd bent.”

Wat probeer jij tijdens de eerstehulples aan jouw leerlingen te benadrukken?

“Ik volg tijdens de lessen zoveel mogelijk de richtlijnen vanuit Rode Kruis-Vlaanderen maar ik probeer hier en daar een ludiek accent toe te voegen. Verder is het voor mij ook belangrijk om steeds te vertrekken vanuit de basisprincipes van de cursus én druk ik op het belang van de checklist van het Rode Kruis. Die checklist is een handig geheugensteuntje om op te terug te vallen wanneer er echt iets gebeurt. Je hoeft deze echt niet van buiten te blokken, maar het zorgt er wel voor dat je in momenten van stress nog logisch kan nadenken. En ik merk dat studenten – die over het algemeen alles saai vinden – de eerstehulplessen echt interessant vinden omdat er zoveel praktijk bij komt kijken.”

Is het - op school en thuis - een geruststelling nu je weet hoe je moet handelen in noodsituaties?

“Ik voel mij alleszins zelfzekerder na het volgen van de opleiding, maar ik blijf me wel afvragen hoe ik zou reageren als er zich effectief een noodsituatie voordoet. Rustig blijven en denken aan de checklist uit de cursus zal dan vooral de boodschap zijn. Zo zou ik er vroeger nooit aan gedacht hebben om in eerste instantie het slachtoffer gerust te stellen door jezelf voor te stellen en te zeggen dat je een eerstehulpbrevet hebt."

Binnenkort volgt Katrien nog een opfrissingscursus van een halve dag. Noodzakelijk om het diploma 'Lesgever Eerstehulpverlening Onderwijs' te behouden, maar voor Katrien een moment om nu alvast naar uit te kijken.

 

Deze Train the Trainer-opleidingen zijn gratis dankzij de steun van onze partner AG Insurance.

Ja, ik wil zelf ook een Train the Trainer-opleiding volgen