Humane opvang

Jaarlijks bieden we aan zo’n 5.500 verzoekers om internationale bescherming een onderkomen. Ze kunnen rekenen op verschillende vormen van ondersteuning. We zorgen voor materiële hulp, met oog voor het algemeen welzijn. Wij gaan uit van hun individuele kracht. We stimuleren hen om tijdens hun tijdelijk verblijf te werken aan de toekomst.

Correcte leefsituatie en veilige leefomgeving

Het bieden van een correcte leefsituatie en veilige leefomgeving is de basisopdracht van onze opvangcentra. We garanderen voor elke bewoner huisvesting en voeding. Alle verzoekers om internationale bescherming ontvangen wekelijks ook wat zakgeld voor persoonlijke uitgaven. Ze ondertekenen een huishoudelijk reglement om het samenleven in het opvangcentrum en de omgeving te bevorderen.

Ondersteuning bij de procedure

Wij ondersteunen bewoners bij hun procedure. We leggen de nadruk op een objectieve en correcte informatieverstrekking, met aandacht voor het individuele traject van elke bewoner. Ook de mogelijkheden tot vrijwillige terugkeer communiceren we actief en duidelijk. De verantwoordelijkheid voor de opvolging van de procedure ligt steeds bij de bewoner zelf.

Groepsgebeuren en bewonersparticipatie

Wij investeren in groepsdynamiek en bewonersparticipatie. Een goedlopend groepsgebeuren bevordert ook het individuele welzijn. Bewoners leven tussen hoop en vrees terwijl ze wachten op de afloop van hun procedure. Hun wachttijd willen we zo aangenaam en zinvol mogelijk maken met bijvoorbeeld taallessen, ontspannings- en sportactiviteiten en speelweken voor kinderen. Daarnaast betrekken we hen actief bij de dagelijkse werking van het opvangcentrum. Een goede groepsdynamiek creëert rust en veiligheid.

Maatschappelijke begeleiding en toegang tot psychologische zorg

We vinden het belangrijk om de bewoners op maatschappelijk vlak te begeleiden. Als het nodig is zorgen we voor psychologische zorg. Bij eventuele psychosociale problemen vangen we hen zo goed mogelijk op. Voor meer kwetsbare groepen en personen hebben we extra aandacht.

Medische hulp

De medische begeleiding van de bewoners gebeurt binnen een duidelijk omlijnd kader, onder de verantwoordelijkheid van een arts die verbonden is aan het opvangcentrum. De toegestane medische hulp is door de overheid bepaald en wordt aangeboden binnen het tijdelijk karakter van de opvang. We informeren de bewoners over hun gezondheid en over een mogelijke behandeling.

Onderwijs en vorming

Op vlak van scholing geldt de leerplicht voor minderjarige bewoners. Hierin proberen we hen en hun ouders zoveel mogelijk te ondersteunen. Volwassen bewoners kunnen ingaan op een vormingsaanbod en/of deelnemen aan socioculturele activiteiten.

Goede buren

Een goed contact met de omgeving is voor ons een prioriteit. Geleide bezoeken of opendeurdagen zijn ideale gelegenheden om kennis te maken met de werking van het opvangcentrum. Vrijwilligers bieden daarbij een duidelijke meerwaarde en we geven deze vrijwilligerswerking, eigen aan het Rode Kruis, een prominente plaats.

Stel je vraag

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.