Humane opvang

Jaarlijks bieden we aan zo’n 5.500 asielzoekers een onderkomen. Ze kunnen rekenen op verschillende vormen van ondersteuning. We zorgen voor materiële hulp, met oog voor het algemeen welzijn. Wij gaan uit van de individuele kracht van elke asielzoeker. We stimuleren hen om tijdens hun tijdelijk verblijf te werken aan hun toekomst.

Correcte leefsituatie en veilige leefomgeving

Het bieden van een correcte leefsituatie en veilige leefomgeving is de basisopdracht van onze opvangcentra. We garanderen voor elke bewoner huisvesting en voeding. Alle asielzoekers ontvangen wekelijks ook wat zakgeld voor persoonlijke uitgaven. Ze ondertekenen een huishoudelijk reglement om het samenleven in het centrum en de omgeving te bevorderen.

Ondersteuning bij de asielprocedure

Wij ondersteunen asielzoekers bij hun asielprocedure. We leggen de nadruk op een objectieve en correcte informatieverstrekking, met aandacht voor het individuele traject van elke bewoner. Ook de mogelijkheden tot vrijwillige terugkeer communiceren we actief en duidelijk. De verantwoordelijkheid over de opvolging van de procedure ligt bij de asielzoeker.

Groepsgebeuren en bewonersparticipatie

Wij investeren in groepsdynamiek en bewonersparticipatie. Een goedlopend groepsgebeuren werkt ook positief voor het individuele welzijn. Asielzoekers leven tussen hoop en vrees terwijl ze wachten op de afloop van hun procedure. Hun wachttijd willen we zo aangenaam en zinvol mogelijk maken met bijvoorbeeld taallessen, ontspannings- en sportactiviteiten en speelweken voor kinderen. Daarnaast betrekken we hen actief bij de dagelijkse werking van het centrum. Een goede groepsdynamiek creëert rust en veiligheid.

Maatschappelijke begeleiding en toegang tot psychologische zorg

We vinden het belangrijk om de bewoners op maatschappelijk vlak te begeleiden. Als het nodig is zorgen we voor psychologische zorg. Bij eventuele psychosociale problemen vangen we hen zo goed mogelijk op. Voor meer kwetsbare groepen en personen hebben we extra aandacht.

Medische hulp

De medische begeleiding van de asielzoekers gebeurt binnen een duidelijk omlijnd kader, onder de verantwoordelijkheid van een arts die verbonden is aan het opvangcentrum. De toegestane medische hulp is door de overheid bepaald en wordt aangeboden binnen het tijdelijk karakter van de opvang. We informeren de bewoners over hun gezondheid en over een mogelijke behandeling.

Onderwijs en vorming

Op vlak van scholing geldt de leerplicht voor minderjarige asielzoekers. Hierin proberen we hen en hun ouders zoveel mogelijk te ondersteunen. Volwassen asielzoekers kunnen ingaan op een vormingsaanbod en/of deelnemen aan socioculturele activiteiten.

Goede buren

Een goed contact met de omgeving is voor ons een prioriteit. Geleide bezoeken of opendeurdagen zijn ideale gelegenheden om kennis te maken met de werking van het centrum.  Vrijwilligers bieden daarbij een duidelijke meerwaarde en geven deze vrijwilligerswerking, eigen aan het Rode Kruis, een prominente plaats.

Stel je vraag

  • Geboortedatum

  • Alle gegevens die je invult in dit formulier worden volgens het gegevensbeleid verwerkt. Wil je meer weten over dit beleid én over wat we met jouw gegevens doen? Klik hier voor meer info.

  • verzend

Op de hoogte blijven? Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Nieuws