Opvang asielzoekers

Wereldwijd zijn miljoenen mensen op de vlucht voor oorlog, vervolging, etc. Sommigen komen in België terecht en zoeken hier een veilige plek en een tijdelijke thuis. Op vraag van de overheid zorgen wij mee voor hun opvang. We doen dat met aandacht voor de noden van de asielzoekers en in harmonie met de omgeving.   

Op vraag van de overheid 

Humane opvang bieden aan mensen op de vlucht, dat is een basisprincipe. Sinds 1989 organiseren we een deel van de opvang van asielzoekers in België, op vraag van de overheid die alle kosten draagt.

Jaarlijks 5.500 asielzoekers

Elk jaar bieden we aan ongeveer 5.500 asielzoekers een onderkomen. In onze opvangcentra garanderen we huisvesting en voeding voor elke bewoner. Daarnaast ondersteunen we hen bij hun asielprocedure. We verstrekken objectieve en correcte informatie, ook over de mogelijkheid tot vrijwillige terugkeer. Tijdens hun tijdelijk verblijf stimuleren we hen om actief aan hun toekomst te werken.

Humane opvang

We streven naar een humaan verblijf voor alle asielzoekers. In onze opvangcentra stimuleren we participatie en interactie, door de bewoners te betrekken bij de dagelijkse werking van het centrum. We organiseren taallessen, ontspannings- en sportactiviteiten. Indien nodig zorgen we voor psychologische, psychosociale en medische begeleiding. We werken ook aan de integratie van onze centra in hun omgeving door contacten te stimuleren tussen de bewoners en buurt.

Voogdij over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen

Naast opvang voor asielzoekers bieden we ook voogdij aan over niet-begeleide minderjarige vreemdelingen. Soms gebeurt het dat jongeren in België aankomen zonder ouders of wettelijke voogd. Deze niet-begeleide minderjarige vreemdelingen zijn erg kwetsbaar. Het spreekt voor zich dat wij hen bijzondere zorg bieden, ondersteunen en beschermen.

Stel je vraag

  • Geboortedatum

  • Alle gegevens die je invult in dit formulier worden volgens het gegevensbeleid verwerkt. Wil je meer weten over dit beleid én over wat we met jouw gegevens doen? Klik hier voor meer info.

  • verzend

Op de hoogte blijven? Schrijf je in op onze nieuwsbrief:

Nieuws