Ontwikkelingssamenwerking

Een van de zeven basisbeginselen van Rode Kruis is universaliteit. Elkaar helpen en solidair zijn, dat is onze bestaansreden. We zijn wereldwijd actief en bieden hulp op lange termijn in landen die het nodig hebben. Daarvoor werken we altijd samen met de lokale Rode Kruisvereniging. Dat maakt ons uniek!

Internationaal netwerk met lokale verankering

Elk land is anders. Daarom werken we altijd samen met de plaatselijke Rode Kruis- of Rode Halve Maanvereniging. Zij kennen de taal, gewoontes en gevoeligheden van de plaatselijke gemeenschap. Wij ondersteunen hun projecten met onze wetenschappelijk onderbouwde expertise en financiële steun.

Veilig water en sanitair

We helpen bij de uitbouw van goede water- en sanitaire voorzieningen. Naast herstel en de installatie,  gaan plaatselijke Rode Kruis vrijwilligers naar dorpen in alle uithoeken om mensen te informeren over het belang van veilig water, sanitair en hygiëne. Zo helpen we heel wat ziektes voorkomen, wat tot een betere gezondheid leidt op lange termijn.

Levens redden met veilig water

Eerste hulp is belangrijk

In België staat bij een noodgeval al na enkele minuten een ambulance voor de deur. In landen waar er niet meteen een dokter in de buurt is, is er zowel op het plat­teland als in de steden nood aan mensen met kennis van eerste hulp. Daarom helpen we de lokale Rode Kruisverenigingen om meer mensen beter op te leiden in eerste hulp, met aangepaste technieken en richtlijnen per land.

Eerste hulp op maat

Stel je vraag

Tussentijdse evaluatie – Water, Sanitatie & Hygiëne (WASH) en Eerste Hulp

Mensen zelfredzaam maken is de manier bij uitstek om een duurzame impact te hebben. Zowel RKV’s interventiestrategie als de keuze van activiteiten in het huidige Actieplan 2017-2021 zijn gebaseerd op het idee van zelfredzaamheid.

Hoewel de projecten van Rode Kruis Vlaanderen niet op educatie zijn toegespitst, merkten we dat er veel leermomenten en leervormen aanwezig zijn in onze projecten. Het past binnen onze visie van Evidence Based Practice om ook dit luik van onze projecten nader te bekijken om op lange termijn meer impact te genereren.

  • Water, Sanitatie & Hygiene (WASH): Bij hygiëne promotie probeer je het gedrag van een gemeenschap rond watergebruik te veranderen onder andere door kennis te verhogen. Die kennisoverdracht vindt plaats tijdens een gemeenschapssamenkomst of een huishoud bezoek. Beide plaatsen vereisen een andere educatieve aanpak. 
  • Eerste Hulp: De belangrijkste pijler in onze programma’s is kwalitatieve eerstehulptrainingen uitbouwen en ondersteunen. Hiertoe zorgen we onder andere voor evidence-based trainingsmaterialen en leiden we mastertrainers en trainers op. Zowel binnen de training van (master)trainers als bij de training van de uiteindelijke doelgroep, speelt een goede didactische aanpak en het verzamelen van feedback (met als doel continue bijsturing en verbetering) een grote rol.

De tussentijdse evaluatie van het Actieplan 2017-2021, gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, was gericht op deze leermomenten en leervormen in onze WASH en Eerste Hulp projecten.

De evaluatie werd uitgevoerd door The Learning Hub tussen november 2019 en mei 2020, met als doel:

  • De impact van de leercomponenten (opleidingen, kennisoverdracht, communicatie rond gedragsverandering) in onze programma’s doen toenemen
  • Het verkennen van digitalisering als een hulpmiddel om onze trainingen impactvoller en kosteneffectiever te maken

De evaluatie werd uitgevoerd in Tanzania en Rwanda, uiteraard laten de aanbevelingen en geleerde lessen zich ook vertalen naar onze andere partnerlanden.

Uit de evaluatie blijkt dat Rode Kruis-Vlaanderen reeds een zeer degelijke basis voorziet voor de leercomponenten in de lopende programma’s en dat er al een aantal interessante eerste initiatieven met betrekking tot digitalisering genomen zijn. De evaluatie identificeerde enkele geleerde lessen en deed een reeks aanbevelingen om op een kosteneffectieve en meer digitale manier de impact te verhogen.

Het finale rapport van de evaluatie en de management response zijn hier te raadplegen: