Ontwikkelingssamenwerking

Een van de zeven basisbeginselen van Rode Kruis is universaliteit. Elkaar helpen en solidair zijn, dat is onze bestaansreden. We zijn wereldwijd actief en bieden hulp op lange termijn in landen die het nodig hebben. Daarvoor werken we altijd samen met de lokale Rode Kruisvereniging. Dat maakt ons uniek!

Internationaal netwerk met lokale verankering

Elk land is anders. Daarom werken we altijd samen met de plaatselijke Rode Kruis- of Rode Halve Maanvereniging. Zij kennen de taal, gewoontes en gevoeligheden van de plaatselijke gemeenschap. Wij ondersteunen hun projecten met onze wetenschappelijk onderbouwde expertise en financiële steun.

Veilig water en sanitair

We helpen bij de uitbouw van goede water- en sanitaire voorzieningen. Naast herstel en de installatie,  gaan plaatselijke Rode Kruis vrijwilligers naar dorpen in alle uithoeken om mensen te informeren over het belang van veilig water, sanitair en hygiëne. Zo helpen we heel wat ziektes voorkomen, wat tot een betere gezondheid leidt op lange termijn.

Levens redden met veilig water

Eerste hulp is belangrijk

In België staat bij een noodgeval al na enkele minuten een ambulance voor de deur. In landen waar er niet meteen een dokter in de buurt is, is er zowel op het plat­teland als in de steden nood aan mensen met kennis van eerste hulp. Daarom helpen we de lokale Rode Kruisverenigingen om meer mensen beter op te leiden in eerste hulp, met aangepaste technieken en richtlijnen per land.

Eerste hulp op maat

Stel je vraag

Water, Sanitatie & Hygiëne (WASH) en Eerste Hulp

Mensen zelfredzaam maken is de manier bij uitstek om een duurzame impact te hebben. Zowel RKV’s interventiestrategie als de keuze van activiteiten in het huidige Actieplan 2017-2021 zijn gebaseerd op het idee van zelfredzaamheid.

Hoewel de projecten van Rode Kruis-Vlaanderen niet op educatie zijn toegespitst, is de aanwezigheid van leervormen – en momenten zeer belangrijk in onze projecten. Vanuit onze visie van Evidence Based Practice bekijken we dan ook dit luik van onze projecten nader, om op lange termijn meer impact te genereren.

  • Water, Sanitatie & Hygiene (WASH): bij hygiëne promotie probeer je het gedrag van een gemeenschap rond watergebruik te veranderen onder andere door de kennis van de gemeenschap te verhogen. Deze kennisoverdracht vindt plaats op verschillende manieren zoals tijdens een gemeenschapssamenkomst of individuele bezoeken aan huishoudens. Beide manieren vereisen een andere educatieve aanpak. 
  • Eerste Hulp: de belangrijkste pijler in onze programma’s is kwalitatieve eerstehulptrainingen uitbouwen en ondersteunen. Hiertoe zorgen we onder andere voor evidence-based trainingsmaterialen en leiden we mastertrainers en trainers op. Zowel binnen de training van (master)trainers als bij het opleiden van de uiteindelijke doelgroep, speelt een goede didactische aanpak en het verzamelen van feedback (met als doel continue bijsturing en verbetering) een grote rol.

Gefinancierd door de Belgische Ontwikkelingssamenwerking, werd er zowel een tussentijdse als en een eindevaluatie uitgevoerd die gericht waren op het beoordelen van deze leermomenten en leervormen in onze WASH en Eerste Hulp projecten.

Tussentijdse evaluatie

De tussentijdse evaluatie werd uitgevoerd door “The Learning Hub” tussen november 2019 en mei 2020, met als doel:

  • De impact van de leercomponenten (opleidingen, kennisoverdracht, communicatie rond gedragsverandering) in onze programma’s doen toenemen.
  • Het verkennen van digitalisering als een hulpmiddel om onze trainingen impactvoller en kosteneffectiever te maken.

De evaluatie werd uitgevoerd in Tanzania en Rwanda. Uiteraard laten de aanbevelingen en geleerde lessen zich ook vertalen naar onze andere partnerlanden.

Uit de evaluatie blijkt dat Rode Kruis-Vlaanderen reeds een zeer degelijke basis voorziet voor de leercomponenten in de lopende programma’s en dat er al een aantal interessante, eerste initiatieven met betrekking tot digitalisering genomen zijn. De evaluatie identificeerde enkele geleerde lessen en deed een reeks aanbevelingen om op een kosteneffectieve en meer digitale manier de impact te verhogen.

Het finale rapport van de tussentijdse evaluatie en de management response zijn hier te raadplegen:

Eindevaluatie

De eindevaluatie werd uitgevoerd door “Key Aid Consulting” tussen januari 2022 en mei 2022. Deze evaluatie had als doel alle WASH en Eerste Hulp projecten van het Actieplan 2017-2021 te beoordelen op de volgende criteria:

  • Relevantie: doet de interventie wat ze moet doen?
  • Coherentie: hoe goed past de interventie?
  • Doeltreffendheid: bereikt de interventie haar doelstellingen?
  • Efficiëntie: hoe goed worden de middelen gebruikt?
  • Impact: welk verschil maakt de interventie?
  • Duurzaamheid: zullen de voordelen blijvend zijn?

De evaluatie werd uitgevoerd in al de projectlanden binnen het Actieplan 2017-2021, namelijk Nepal, Zimbabwe, Burundi, Mozambique, Rwanda, Zuid-Afrika en Tanzania. 

Het Actieplan 2017-2021 blijkt de beoogde resultaten bereikt te hebben in de Eerste Hulp projecten: leken, personeel en vrijwilligers van de lokale Rode Kruis verenigingen beschikken over adequate, actuele en “evidence-based” kennis en vaardigheden om eerste hulp te verstrekken aan mensen in nood, waardoor de veerkracht en capaciteit voor (nood)hulp van de gemeenschap werd vergroot. De Eerste Hulp projecten waren bijzonder waardevol gezien de beperkte dekking van gezondheidscentra en -diensten in de lokale regio’s. 

De WASH projecten bleken ook zeer relevant, daar toegang tot veilig water en sanitaire voorzieningen belangrijke behoeften waren in de betrokken gemeenschappen. De bouw van waterpunten en verbeterde latrines slaagden er in deze behoeften te vervullen in de meeste landen. In bepaalde andere landen ondervonden we wel meer uitdagingen hieromtrent, voornamelijk in verband met de aankoop van bouwmateriaal, de tijdige levering ervan in de gemeenschappen, vertraging veroorzaakt door onderhandelingen met lokale autoriteiten, etc. Het gebrek aan voldoende ervaring van de lokale partner in de WASH sector en minder gekwalificeerd personeel verklaren ten dele dit verschil tussen de landen. De geleerde lessen en aanbevelingen zullen ongetwijfeld van pas komen in toekomstige projecten, waaronder het nieuwe meerjarenprogramma 2022-2026.

De eindevaluatierapporten en de management responses hierop zijn hier te raadplegen: