Risico verminderen

Hoe kwetsbaarder een bevolking is, hoe erger de gevolgen van een ramp zijn. Daarom proberen we de mensen weerbaarder te maken en beter voor te bereiden op mogelijke rampen.

Rampenpreventie

Preventiemaatregelen kunnen helpen om een natuurramp te voorkomen. Bijvoorbeeld door het bouwen van dammen of dijken tegen overstromingen, en aardbevingsbestendige huizen. Dat is vooral een taak voor de overheid en minder voor hulporganisaties.

Rampenbeheersing

Niet alle natuurrampen zijn te voorkomen. Maar via rampenbeheersing kunnen we proberen om de impact ervan te verzachten. Bijvoorbeeld door te kiezen voor droogtebestendige gewassen, of door het aanplanten van mangrovestruiken om de impact van overstromingen te beperken. 

Rampenparaatheid

Tijdens en vlak na een ramp zijn het de mensen uit de lokale gemeenschap die het eerst hulp bieden. Het is dus belangrijk dat ze weten hoe ze snel en goed moeten reageren bij rampen. Samen met de overheid helpen we de bevolking zich op rampen voor te bereiden. Bijvoorbeeld door het organiseren van rampenplannen en evacuatieoefeningen, door het aanleren van reddingstechnieken en eerste hulp.  We zijn erg actief in rampenparaatheid in gebieden die jaarlijks door rampen worden getroffen.

Last-minute waarschuwen en acties ondernemen

Meer en meer laten accurate weersvoorspellingen ons toe om enkele dagen op voorhand te weten waar & wanneer een extreme situatie zich zal voordoen. Kostbare tijd die we gebruiken om mensen te kunnen waarschuwen, evacueren en vroege acties te ondernemen die de impact van de ramp verminderen, zoals het verstevigen van woningen of het preventief uitdelen van een geldsom, zodat mensen zich niet genoodzaakt zien om een lening met woekerinterest aan te gaan om de schade te herstellen.

Stel je vraag

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.