Integriteit en professionaliteit

Rode Kruis-Vlaanderen vraagt van zijn medewerkers de nodige professionaliteit, integriteit en teamgerichtheid. Het is belangrijk dat elke medewerker in zijn relatie tot anderen, in het bijzonder met de hulpbehoevenden, zich op een correcte manier gedraagt. Voor alle activiteiten binnen de internationale samenwerking van Rode Kruis-Vlaanderen wordt nauwlettend toegekeken dat er geen schendingen gebeuren tegen het ondertekende Charter Integriteit.

Charter Integriteit (.pdf) 

We keuren elke vorm van integriteitsschending (misbruik, fraude, corruptie) af.

  • In 2019 werd geen schending opgetekend.
  • In 2020 werd geen schending opgetekend.
  • In 2021 werd geen schending opgetekend.

Vragen of klachten?

Heb je vragen of klachten over de internationale operaties van Rode Kruis-Vlaanderen? Dan kan je steeds terecht op het e-mailadres complaints.international@rodekruis.be. Onze diensten gaan ermee aan de slag!