Snel en efficiënt noodhulp bieden

Een dodelijke aardbeving, een verwoestende overstroming … Het slechte nieuws is dat rampen overal ter wereld kunnen gebeuren. Het goede nieuws is dat Rode Kruis bijna overal aanwezig is. Daardoor kunnen we meteen ter plaatse in actie schieten en noodhulp bieden. Sneller en efficiënter dan wie ook.

Wereldwijd netwerk

In bijna elk land is een Rode Kruisvereniging actief en die lokale aanwezigheid maakt ons uniek. Waar ook ter wereld zich een noodsituatie voordoet, kunnen we onmiddellijk hulp bieden. Zo gaat er nergens kostbare tijd verloren. Bij een ramp bieden de lokale Rode Kruismedewerkers meteen hulp. Als zij het nodig achten, kunnen ze een beroep doen op ons wereldwijd netwerk. Bij zo’n hulpaanvraag bekijken wij hoe wij het best kunnen helpen: zorgen voor financiële steun, hulpgoederen of een speciaal interventieteam sturen.

Noodhulp die echt helpt

Omdat we altijd een Rode Kruisvereniging ter plaatse hebben, kunnen we onze noodhulp perfect afstemmen op de noden van de getroffen bevolking. Bovendien hebben we een gedragscode opgesteld voor hulpverlening in rampgebieden, om te garanderen dat de geboden hulp zo ethisch en efficiënt mogelijk is. We evalueren ook systematisch onze hulpacties om nog doeltreffender te helpen.

Meteen hulp bieden, ook bij stille rampen

Dankzij ons noodhulpfonds beschikken we snel over geld om meteen een hulpoperatie op te starten. Ons noodhulpfonds gebruiken we ook voor stille rampen - noodsituaties die nooit het wereldnieuws halen en waarvoor het moeilijk is om geld in te zamelen.

Rampen proberen te voorkomen

Na een ramp blijven we ter plaatse. We werken mee aan het herstel op lange termijn. In risicogebieden helpen we de bevolking om zich voor te bereiden op mogelijke rampen, maar ook om rampen te vermijden en de impact ervan te beperken. Bijvoorbeeld door orkaanbestendige huizen te bouwen.