Verbod op onnodig leed

Het internationaal humanitair recht (IHR) kent een aantal basisprincipes die de kern uitmaken van de bescherming geboden door het IHR. De beginselen van onderscheid, proportionaliteit en voorzorg beschermen burgers tegen de effecten van een gewapend conflict. Het verbod op het veroorzaken van onnodig leed beschermt de militairen en andere legitieme voorwerpen tegen de gevolgen van een aanval.

Het gebruik van middelen en methoden van oorlogsvoering die onnodig leed veroorzaken zijn verboden. Dit principe werd voor de eerste keer gecodificeerd in de Verklaring van Sint Petersburg (1868) en werd later herhaald in de Verdragen van Den Haag (1899, 1907). Het werd ook  opgenomen in artikel 35 van het Eerste Aanvullende Protocol bij de Verdragen van Genève van 1949.

Hoewel de regel algemeen aanvaard wordt, bestaat er discussie over de manier om objectief vast te stellen of een wapen onnodig leed veroorzaakt. Staten verwijzen naar de balans tussen het militair voordeel dat men behaalt en het leed dat men veroorzaakt. Sommige staten verwijzen ook naar het al dan niet voorhanden zijn van alternatieve middelen en methoden van oorlogsvoering als element om mee te nemen in de balansoefening. Het Internationaal Gerechtshof definieert onnodig leed als ‘leed dat groter is dan dat onvermijdelijk om het beoogde legitiem militair voordeel te behalen’ (ICJ, Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons, Advisory Opinion, 1996).

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.