Slavernij en gedwongen arbeid

Onder het internationaal humanitair recht (IHR) van toepassing in internationaal gewapende conflicten bestaat er geen expliciet verbod op slavernij. Niettemin bestaat er een algemeen verbod op en enkele specifieke regels tegen vernederende en onterende behandelingen die ook tot doel hebben om slavernij en gedwongen arbeid te voorkomen. Zo mogen krijgsgevangenen in handen van de vijand niet ondergebracht worden bij de personen of militaire eenheden die hen gegrepen hebben: krijgsgevangenen zijn immers geen eigendom van diegene die hen gegrepen heeft.

Toegestane arbeid

De Verdragen van Genève geven aan welke arbeid er van krijgsgevangenen of andere beschermde personen gevraagd mag worden en wat de termijn en de voorwaarden hiervan zijn:

 • Burgers in bezet gebied kunnen gedwongen worden om te werken, maar enkel in dezelfde mate van wat er geëist wordt van personen van de nationaliteit van de bezetter. Krijgsgevangenen mogen nooit gedwongen worden om lid te worden van de gewapende macht van de tegenpartij.
 • Burgers in bezette gebieden mogen niet gedwongen worden te werken voor de bezetter, behalve als ze ouder zijn dan 18 jaar, en dan alleen ten voordele van de burgerbevolking van het bezette grondgebied of indien absoluut noodzakelijk voor de noden van het bezettingsleger. Het Vierde Verdrag van Genève bevat regels voor de werkomstandigheden, arbeidsrechten, lonen en andere arbeidsvoorwaarden. Burgers in bezette gebieden mogen bijvoorbeeld niet gedwongen worden om voor de strijdmacht te vechten of op een andere manier deel te nemen aan militaire operaties.
 • Geïnterneerden hebben het recht om werk te weigeren, maar van hen kan er uitzonderlijk wel gevraagd worden dat ze hun beroepskennis inzetten om andere geïnterneerden te verzorgen. Dit kan bijvoorbeeld van medisch personeel gevraagd worden.

Niet-internationale conflicten

Slavernij en slavenhandel zijn expliciet verboden in niet-internationale gewapende conflicten. Het verbod in Aanvullend Protocol II werd ontleend aan het Slavernijverdrag (1926), wat het eerste universele instrument was dat deze materie aankaartte.

Relevante bepalingen

ICC Statuut art.8(2)(a)(v) en art.8(2)(b)(xxi); AP I art. 75(2)(b) en art.85(4)(c); CIHIL studie regel 90 en 91; GC III art. 12 en 49-57; GC IV art. 40,51,52 en 95; AP II, art. 4 

 

 

 

 

 

 

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.