Religieus personeel

Onder het internationaal humanitair recht worden personen die niet of niet meer deelnemen aan de vijandelijkheden beschermd. De Verdragen van Genève van 1949 en de Aanvullende Protocollen van 1977 vermelden bepaalde categorieën van personen in het bijzonder, bijvoorbeeld het religieus personeel.

Religieus personeel dat uitsluitend met de uitoefening van zijn ambt bezig is, moet onder alle omstandigheden worden ontzien en beschermd. Dit geldt zowel in internationaal als niet-internationale gewapende conflicten.

In het Eerste Aanvullende Protocol wordt religieus personeel gedefinieerd als: “personen, militaire of burgers zoals aalmoezeniers, die zich uitsluitend bezighouden met de uitoefening van hun ambt en die verbonden zijn:

 • aan de strijdkrachten van een Partij bij het conflict;
 • aan geneeskundige formaties of geneeskundige transportmiddelen van een partij bij het conflict;
 • aan geneeskundige formaties of geneeskundige transportmiddelen als omschreven in artikel 9, tweede paragraaf;
 • aan instellingen voor de civiele bescherming van een Partij bij het conflict.

Het tweede Aanvullend Protocol geeft geen definitie maar volgens de ICRC studie over internationaal humanitair gewoonterecht mag deze definitie ook gehanteerd worden in niet internationaal gewapende conflicten.

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.