Private militaire en veiligheidsbedrijven

Sinds de jaren ’90 worden steeds meer functies die traditioneel uitgeoefend werden door de officiële staatsveiligheid of militaire troepen uitbesteed aan private beveiligingsbedrijven.

Steeds breder takenpakket voor beveiligingsfirma’s

De traditionele activiteiten van veiligheidsbedrijven zijn:

  • beveiligingsopdrachten
  • logistieke en technische hulp
  • opleidingen
  • de naaste bescherming van personen 

Particuliere beveiligingsfirma’s worden ook ingehuurd om informatie te verzamelen en te analyseren, om gevangenen te bewaken en te ondervragen. Af en toe nemen bewakingsfirma’s ook zelf deel aan de strijd.

Rol voor het Rode Kruis

Al deze activiteiten wanneer ze uitgeoefend worden in de context van een gewapend conflict, brengen de particuliere beveiligingsbedrijven rechtstreeks in contact met personen die beschermd worden onder het internationaal humanitair recht (IHR). Het Internationale Rode Kruiscomité zoekt daarom contact met de regeringen die deze bedrijven contracteren en de betreffende ondernemingen, om te verzekeren dat iedereen die betrokken is bij een conflict weet heeft van zijn of haar verantwoordelijkheden onder het IHR.

Montreux-document

Een initiatief van Zwitserland en het ICRC heeft in september 2008 geleid tot de aanname van het juridisch niet bindende Montreux-document. 53 regeringen zijn hierin een aantal basisverplichtingen overeengekomen van toepassing wanneer private militaire en beveiligingsbedrijven betrokken zijn in een gewapend conflict. 

Het document buigt zich onder andere over het statuut van personeelsleden van dergelijke beveiligingsbedrijven onder de Verdragen van Genève van 1949, de individuele verantwoordelijkheid en de verplichting van de staten om mogelijke schendingen van IHR door deze bedrijven te voorkomen en te bestraffen.