Principes van proportionaliteit

Het principe van proportionaliteit is een basisprincipe in het internationaal humanitair recht (IHR). Het principe stelt dat, zelfs wanneer een geplande aanval gericht is tegen een legitiem militair doelwit, het verboden is om effectief tot de aanval over te gaan indien het verwachte risico op burgerslachtoffers en/of schade aan burgerlijke goederen buiten verhouding staat tot het verwachte tastbare en rechtstreekse militaire voordeel dat de aanval zal opleveren.

Belang van een correcte toepassing

In hedendaagse conflicten stelt men vast dat de vijandelijkheden steeds meer plaatsvinden in een stedelijke omgeving en in het algemeen in zones waar veel burgers en burgerlijke goederen aanwezig zijn. In dergelijke omstandigheden is het des te meer van belang dat het principe van proportionaliteit correct wordt toegepast.

Voorzorgsmaatregelen

Het IHR schrijft een reeks voorzorgsmaatregelen voor die ertoe strekken om zo weinig mogelijk schade te veroorzaken onder burgers en aan burgerlijke goederen:

 • De commandant moet, alvorens een militaire operatie uit te voeren, voldoende inlichtingen verzamelen om de beschermde personen en goederen op voorhand te kunnen identificeren.
 • Men moet bij de keuze van de aanvalsmethode rekening houden met de gevolgen van de wapens die men wil inzetten. Als het militair te behalen voordeel hetzelfde is, moet er gekozen worden voor de optie die het minst schadelijk is voor de niet-strijders. Bijvoorbeeld: wanneer er twee routes zijn om een vijandelijk doelwit onschadelijk te maken, moet de route worden gekozen die het minste gevaar inhoudt voor de burgerbevolking en burgerlijke goederen.
 • Als een aanval de burgerbevolking kan treffen, is de militaire overheid verplicht deze daarvan tijdig en met de gepaste middelen in kennis te stellen (bijvoorbeeld door pamfletten, radio, enz.), tenzij de omstandigheden dat niet toelaten. Dit moet de bevolking toelaten de dorpen te verlaten en in schuilplaatsen dekking te zoeken.

Deze voorzorgsmaatregels moeten uitzonderlijk strikt toegepast worden indien de geplande aanval mogelijk schade kan toebrengen aan goederen onder speciale bescherming, zoals ziekenhuizen, middelen van civiele bescherming, kerncentrales, stuwdammen, enz.

 

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.