Oorlogsmisdaden

Oorlogsmisdaden, ook wel ernstige inbreuken genoemd, zijn de meest zware schendingen van het internationaal humanitair recht (IHR). Het betreft daden die uitgeschreven staan in de statuten van het Internationaal Militair Tribunaal van Nürnberg, in de Verdragen van Genève en de Aanvullende Protocollen, in de Statuten van de Internationale Straftribunalen van voormalig Joegoslavië en Rwanda en in het Statuut van het Internationaal Strafhof. 

Voorbeelden van oorlogsmisdaden

De volgende feiten staan vermeld als oorlogsmisdaden:

 • opzettelijke doodslag (van beschermde personen onder het IHR: bijvoorbeeld gewonden en zieke strijders, krijgsgevangenen, burgers)
 • foltering en onmenselijke handelingen tegenover beschermde personen
 • opzettelijk ernstig lijden veroorzaken of een ernstige aanslag plegen op de fysieke integriteit of gezondheid van een persoon
 • aanslagen op de burgerbevolking
 • onwettige deportatie of transfer
 • gebruik van verboden wapens of verboden methoden van oorlogsvoering
 • ...

Bestraffing door staten

Zowel de Verdragen van Genève, het Eerste Aanvullende Protocol als het internationaal gewoonterecht bepaalt duidelijk dat ernstige inbreuken bestraft moeten worden. Staten moeten de nodige strafwetgeving invoeren om de personen verantwoordelijk voor ernstige schendingen te sanctioneren. Staten hebben niet enkel de verplichting om deze personen op te sporen en voor hun eigen rechtbanken te brengen, ze zijn ook verplicht tot de uitlevering van oorlogsmisdadigers aan een andere staat voor berechting.

Universele jurisdictie

In het algemeen heeft de strafwetgeving van een staat enkel betrekking op daden die op zijn grondgebied of door zijn onderdanen gepleegd zijn. Het IHR gaat echter verder. Staten moeten alle personen die ernstige inbreuken plegen, opsporen en sanctioneren, ongeacht de nationaliteit van de schuldige of de plaats van de inbreuk. Dit principe van universele jurisdictie is essentieel om een doeltreffende vervolging van ernstige inbreuken te waarborgen.

Bestraffing door Internationaal Strafhof

Niettegenstaande de uitdrukkelijke verplichting voor staten om oorlogsmisdaden te bestraffen, bleef de concrete uitvoering in de praktijk lange tijd dode letter. De oprichting van twee internationale tribunalen (voor het voormalige Joegoslavië en Rwanda) om bepaalde misdaden - waaronder oorlogsmisdaden - te berechten, bracht de bestraffing van oorlogsmisdaden in een stroomversnelling. Na de oprichting van de twee ad hoc tribunalen, werd in 1998 het Statuut van Rome aanvaard voor de oprichting van een permanent Internationaal Strafhof. Wanneer staten in gebreke blijven om hun verplichting inzake de bestraffing van oorlogsmisdaden na te komen, kan het Internationaal Strafhof deze bevoegdheid overnemen.

Relevante bepalingen

GC art.50; GC II art.51, art.130; GC IV art.147; AP I art.85; ICC Statuut art.8.

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.