Misdaden tegen de mensheid

Het statuut van het Internationaal Strafhof bevat een eerste codificatie onder het internationaalverdragsrecht van de definitie van misdaden tegen de mensheid. Maar al eerder wordt naar soortgelijke misdaden verwezen.

Historiek

De uitdrukking ‘misdaden tegen de mensheid’ werd voor het eerst als een op zichzelf staand juridisch concept gebruikt in het handvest voor het Internationaal Militair Tribunaal van Nürnberg. Hoewel de uitdrukking pas na WOII gangbaar werd in het juridische jargon, werd er sinds 1915 al uitdrukking gegeven aan misdaden die dezelfde lading dekken. In enkele verklaringen volgend op de Eerste Wereldoorlog werd er naar soortgelijke misdaden verwezen. Ook in de preambule van de Haagse Verdragen vermeldt men misdaden die nu als ‘misdaden tegen de mensheid’ bekend staan. De gewoonterechtelijke erkenning van misdaden tegen de mensheid was dus al langer een vaststaand feit.

Definitie

Misdaden tegen de mensheid worden omschreven als gewelddadige handelingen (bijvoorbeeld moord, deportatie, foltering, slavernij en verkrachting) die gepleegd worden tegenover de burgerbevolking, of dit nu in vredestijd of oorlogstijd geschiedt en ongeacht het motief voor de handelingen. De aanvallen moeten bovendien grootschalig en systematisch zijn.

Recht over  misdaden tegen de mensheid

In navolging van het Handvest voor het Internationaal Tribunaal in Nürnberg, hebben ook de Statuten en de rechtspraak van het Internationaal Straftribunaal voor voormalig Joegoslavië, het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda en het Statuut voor een Internationaal Strafhof een belangrijke rol gespeeld in de ontwikkeling van het recht over misdaden tegen de mensheid en andere ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht.

 

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.