Milieu en IHR

In de laatste decennia hebben conflicten enorme schade aangericht aan het milieu.

Diverse gevolgen voor het milieu

Onder de berokkende schade verstaan we onder andere:

  • langdurige chemische pollutie van land of zee
  • luchtpollutie
  • landdegradatie door de aanwezigheid van mijnen of andere gevaarlijke objecten
  • schaarste aan watervoorzieningen en andere levensbehoeften 

De gevolgen van een gewapend conflict op het milieu treffen niet alleen de partijen betrokken bij het gewapend conflict. Ook burgers en neutrale staten voelen de kwalijke effecten, die soms als duistere erfenis van de strijd voor problemen blijft zorgen. Zelfs wanneer de strijdbijl al lang begraven is.

Beschermingsmaatregelen

De bescherming van de omgeving is slechts één van de vele overwegingen waaraan gedacht moet worden door de betrokken partijen bij gewapende conflicten, maar het is niettemin een belangrijk element.

Een aantal specifieke regels van het internationaal humanitair recht, zoals enkele artikelen opgenomen in Aanvullend Protocol I, vormen de bepalingen voor de bescherming van het leefmilieu doordat ze wijdverspreide, ernstige en langdurige schade aan het milieu verbieden. Daarnaast zijn er nog andere regels en principes die als doelstreven de bescherming van de omgeving hebben zonder dat dit specifiek vermeld wordt. Dit is vooral het geval voor gewoonterechtelijke principes, zoals het principe van onderscheid en het principe van proportionaliteit. 

Relevante bepalingen

ICC Statuut art.8(2)(b)(iv); AP I art.35(3) en art.55(1); AP II art.55 (2)

×

      De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.