Methoden en middelen van oorlogsvoering

Het gebruik van middelen en methoden van oorlogsvoering in gewapende conflicten is niet onbeperkt. Naast het beschermen van personen die niet of niet meer deelnemen aan de vijandelijkheden is deze beperking een van de basisdoelen van het internationaal humanitair recht.

Met middelen doelt men op het gebruik van specifieke wapens. Enkele voorbeelden van middelen van oorlogsvoering die expliciet verboden zijn:

 • anti-persoonsmijnen
 • clustermunitie
 • chemische en biologische wapens

Met methoden doelt men op de gebruikte strategieën van oorlogsvoering. Zo zijn volgende methoden van oorlogsvoering expliciet verboden:  

 • verbod op het geven van het bevel dat niemand mag overleven
 • plundering
 • uithongering
 • het is verboden een tegenstander te doden, te verwonden of gevangen te nemen op perfide wijze

Basisprincipes

Wat de keuze van middelen en methoden van oorlogsvoering betreft, moeten de partijen bij het conflict rekening houden met de basisprincipes van het internationaal humanitair recht zoals het principe van onderscheid, het principe van proportionaliteit, het principe van voorzorg en het verbod op het veroorzaken van onnodig leed.

Nieuwe wapens

Artikel 36 van het Eerste Aanvullende Protocol bij de Verdragen van Genève verplicht staten om bij de ontwikkeling, de aanschaf of de invoering van een nieuw wapen vast te stellen of het gebruik in bepaalde of in alle omstandigheden het internationaal humanitair recht schendt waaraan het gebonden is.

 

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.