Kinderen

Het internationale humanitaire recht (IHR) verleent een uitgebreide bescherming aan kinderen. In geval van een gewapend conflict, of dit nu internationaal is of niet, vallen zij onder de algemene bescherming die toegekend wordt aan burgers. Omdat kinderen bijzonder kwetsbaar zijn, zijn er ook een aantal regels vastgelegd om hen een bijzondere bescherming te verlenen. Die bijzondere bescherming gaat niet verloren als zij rechtstreeks aan de vijandelijkheden deelnemen.

Algemene bescherming

In geval van een internationaal gewapend conflict worden niet aan de vijandelijkheden deelnemende kinderen beschermd door het Vierde Verdrag van Genève inzake de bescherming van burgers en door het eerste Aanvullende Protocol. Zij vallen onder de door deze verdragen toegekende fundamentele waarborgen, in het bijzonder het recht om te leven en de verboden betreffende dwang, lijfstraffen, foltering, collectieve straffen en represailles. Als ook onder de voorschriften van het Eerste Aanvullende Protocol inzake het voeren van vijandelijkheden. Die omvatten zowel het beginsel dat onderscheid gemaakt moet worden tussen burgers en strijders, als het verbod om burgers aan te vallen.

In geval van een niet-internationaal gewapend conflict vallen kinderen ook onder de fundamentele bescherming van personen die niet rechtstreeks aan de vijandelijkheden deelnemen zoals vervat in het gemeenschappelijk artikel 3 en artikel 4 van het tweede Aanvullende Protocol.
Daarnaast worden zij beschermd door het beginsel dat “noch de burgerbevolking als zodanig, noch de burgers het voorwerp van een aanval (mogen) worden”.

Bijzondere bescherming

Kinderen dienen in het bijzonder te worden ontzien en beschermd tegen iedere vorm van aanranding van de eerbaarheid. De partijen bij het conflict dienen hen de zorg en hulp te geven die zij nodig hebben, hetzij wegens hun leeftijd of om welke andere reden ook.” Dit beginsel geldt zowel in een  internationaal als in een niet-internationaal gewapend conflict. De bepalingen die deze bescherming detailleren, kunnen als volgt samengevat worden:

 • evacuatie
 • hulp en zorg
 • identificatie, gezinshereniging en niet-begeleide kinderen
 • opvoeding, culturele traditie
 • gearresteerde, gedetineerde of geïnterneerde kinderen
 • geen voltrekking van doodstraf 
×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.