Jus ad bellum en Jus in bello

Jus ad bellum en jus in bello zijn twee verschillende termen die van elkaar gescheiden moeten blijven.

Jus in bello: recht tijdens oorlog

Het ‘jus in bello’ (recht van toepassing in oorlog) regelt de handelswijze van de partijen betrokken in een gewapend conflict. Het internationaal humanitair recht staat synoniem voor jus in bello. Het internationaal humanitair recht (IHR) heeft tot doel oorlogsleed te beperken door de slachtoffers waar mogelijk te beschermen en bij te staan. Het beschouwt een conflict dus als een realiteit, zonder te kijken naar de redenen of rechtmatigheid van het overgaan tot geweld. Het stelt uitsluitend regels aan de humanitaire aspecten van het conflict. Dit noemt men het jus in bello (oorlogsrecht). Het geldt voor alle partijen bij een conflict, ongeacht de redenen ervan of de door welke partij dan ook aangevoerde rechtmatigheid.

Jus ad bellum: recht tot oorlog

‘Jus ad bellum’ (recht om geweld te gebruiken) verwijst naar de omstandigheden waaronder Staten hun toevlucht kunnen nemen tot oorlog of het gebruik van geweld in het algemeen. Zowel het verbod op het gebruik van geweld tussen Staten als de uitzonderingen hierop zijn vastgelegd in het Handvest van de Verenigde Naties van 1945.

Internationaal humanitair recht: enkel ‘jus in bello’

Het internationaal humanitair recht houdt geen toepassing in voor het aanwijzen van de schuldige partijen. Dit zou onvermijdelijk betwist worden en de toepassing van het recht verlammen omdat elke zijde zou claimen het slachtoffer te zijn van agressie. Het IHR wil trouwens de oorlogsslachtoffers en hun grondrechten beschermen, ongeacht de zijde waartoe ze behoren. Daarom moet het jus in bello gescheiden blijven van het jus ad bellum (het recht om geweld te gebruiken) of jus contra bellum (het recht om oorlog te voorkomen).

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.