Internationale Rode Kruis – en Rode Halve Maanbeweging

De Internationale Rode kruis – en Rode Halve Maanbeweging, ook wel de Beweging genoemd, bestaat uit volgende drie componenten:

 • de 192 nationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbewegingen,
 • het Internationaal Rode Kruiscomité (ICRC)
 • de Internationale Federatie van de Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen

Missie

De missie van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging bestaat uit vier pijlers:

 • Menselijk leed voorkomen of verhelpen, waar het ook gebeurt.
 • Het leven en de gezondheid beschermen en respect opbrengen voor de mens, vooral in tijden van gewapend conflict en andere noodsituaties.
 • Aan de preventie van ziektes werken, terwijl ook gezondheid en maatschappelijk werk gepromoot worden.
 • Vrijwilligerswerk aanmoedigen, een constante bereidheid tonen om andere leden van de beweging te helpen en een universele zin voor solidariteit stimuleren tegenover personen die bescherming en bijstand nodig hebben.

Grondbeginselen

Om invulling te geven aan deze missie, laat de beweging zich leiden door de grondbeginselen van het Rode Kruis:

 • menselijkheid
 • onpartijdigheid
 • neutraliteit
 • onafhankelijkheid
 • vrijwilligheid
 • eenheid
 • universaliteit