Internationaal Straftribunaal voor Rwanda

Op 8 november 1994 richtte de VN-Veiligheidsraad volgens Hoofdstuk VII van het VN-Handvest het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda op. Dit was een eerste stap in de internationale erkenning voor de ernst van de inbreuken op het humanitair recht in het land. Ondertussen werd er ook ijverig gesleuteld aan een reconciliatieplan om de nieuw verkregen rust en vrede in de regio te behouden.

Op vraag van de Rwandese overheid

Het Internationaal Rwanda-Tribunaal werd opgericht op officieel verzoek van de Rwandese regering. Dat in tegenstelling tot het ad hoc Internationaal Straftribunaal voor voormalig Joegoslavië dat opgericht werd op initiatief van de VN-Veiligheidsraad om de vrede en veiligheid te doen terugkeren. Het Tribunaal kwam tot stand via resolutie 955 van de VN. De zetel van het Tribunaal is gelegen in Arusha (Tanzania). Vanuit het bureau in de hoofdstad van Rwanda (Kigali) doen de medewerkers van de Procureur-Generaal aan onderzoek en starten ze strafrechtelijke procedures op.

Bevoegdheden

Het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda is bevoegd voor:

 • de berechting van personen die verantwoordelijk waren voor genocide en andere ernstige schendingen van het internationaal humanitair recht in de periode tussen 1 januari 1994 en 31 december 1994 op Rwandees grondgebied
 • de berechting van Rwandese burgers voor hun individuele deelname aan de genocide
 • andere schendingen van het internationaal recht op het grondgebied van naburige staten in dezelfde periode
 • schendingen van gemeenschappelijk artikel 3 van de Verdragen van Genève en van het Eerste Aanvullende Protocol
  Resultaten

Het Internationaal Straftribunaal voor Rwanda heeft 93 personen aangeklaagd voor ernstige schendingen van het IHR. In de 78 beëindigde strafrechtelijke procedures zijn 49 personen schuldig bevonden.

Verwante informatie

The International Criminal Tribunal for Rwanda

 

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.