Internationaal strafrecht

Internationaal strafrecht is, net zoals het internationaal humanitair recht (IHR), een deelgebied van het internationaal publiekrecht. Het is de rechtstak dat internationale misdrijven strafbaar stelt, regels bevat voor de vervolging en berechting van internationale misdrijven en staten het recht geeft om verdachten van internationale misdrijven te vervolgen.

Universele jurisdictie

Een staat beoefent zijn jurisdictie in eerste orde enkel uit over zijn grondgebied. Voor sommige situaties wordt aanvaard dat een staat ook extraterritoriaal kan optreden. Inzake internationaal humanitair recht gaat deze extraterritorialiteit verder dan een band die zou ontstaan tussen de daad en het grondgebied of tussen een persoon en het grondgebied.

Gemeenschappelijk artikel 1 bij de Verdragen van Genève van 1949 stelt dat staten de verplichting hebben tot het eerbiedigen en laten eerbiedigen van het internationaal humanitair recht. Het IHR verplicht staten om wetgeving aan te nemen die ‘ernstige inbreuken’ van het IHR strafbaar stelt, en om plegers van ernstige schendingen op te sporen en te vervolgen, dit ongeacht de nationaliteit van de plegers.

De Verdragen van Genève omschrijven ernstige misdrijven als zijnde die welke één van de volgende handelingen in zich sluiten, indien deze worden gepleegd tegen door het Verdrag beschermde personen of goederen:

 • opzettelijke levensberoving
 • marteling of onmenselijke behandeling, waaronder begrepen biologische proefnemingen, het moedwillig veroorzaken van hevig lijden, van ernstig lichamelijk letsel, dan wel van ernstige schade aan de gezondheid
 • vernieling en toe-eigening van goederen, niet gerechtvaardigd door militaire noodzaak en uitgevoerd op grote schaal en op onrechtmatige en moedwillige wijze

Immuniteit Rode Kruis

Medewerkers van het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) zijn vrijgesteld om te getuigen voor het Internationaal Strafhof. Het Rode Kruis heeft namelijk het recht om informatie niet te openbaren in strafzaken. Dit recht werd voor de eerste keer erkend door het Joegoslavië-tribunaal in de Simic-zaak van 1999. De basisprincipes van het Rode Kruis, in het bijzonder de principes van neutraliteit en onpartijdigheid zouden in het gedrang komen waardoor een vertrouwelijke dialoog met de partijen van een gewapend conflict niet meer mogelijk zou zijn.

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.