Handhaving van het IHR

Artikel 1, dat identiek is voor alle Verdragen van Genève van 1949, bepaalt dat alle staten deze Verdragen onder alle omstandigheden moeten eerbiedigen en doen eerbiedigen. Deze algemene opdracht wordt op verschillende manieren geconcretiseerd.

Preventieve maatregelen

De preventieve maatregelen gebaseerd op de verplichting van staten om het IHR na te leven, omvatten onder meer:

verspreiding van kennis over het IHR

 • opleiding van deskundig personeel om de toepassing van het IHR te bevorderen
 • aanstelling van juridische raadgevers bij de strijdkrachten
 • aannemen van juridische en statutaire regels om de naleving van het IHR te verzekeren
 • vertaling van de Verdragen van Genève.

Maatregelen om toe te zien op de naleving van het IHR tijdens het conflict

Het gaat dan bijvoorbeeld om de volgende maatregelen:

 • het optreden van de beschermende mogendheden of hun plaatsvervangers
 • het optreden van het ICRC
 • de onderzoeksprocedure
 • de Internationale Commissie voor Feitenonderzoek
 • de geijkte procedures om de toepassing en interpretatie van de rechtsregels na te gaan
 • samenwerking met de Verenigde Naties

Repressieve maatregelen

Er zijn ook repressieve maatregelen gebaseerd op de verplichting van de partijen bij het conflict om schendingen te voorkomen en te beëindigen zoals:

 • de verplichting van nationale rechtbanken om ernstige schendingen, beschouwd als oorlogsmisdaden, te bestraffen
 • de strafrechtelijke en disciplinaire verantwoordelijkheid van gezagdragers en de plicht van militaire bevelhebbers om
 • inbreuken te bestraffen en te rapporteren
 • de onderlinge bijstand tussen staten op strafrechtelijk gebied

Andere drukkingsmiddelen

Ook diplomatieke inspanningen en de druk van de media en de publieke opinie helpen de toepassing van het IHR te verzekeren.

 

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.