Gewoonterecht

Naast de Verdragen van Genève en hun Aanvullende Protocollen vormt het internationaal gewoonterecht een belangrijke bron van internationaal humanitair recht (IHR), toepasbaar tijdens gewapende conflicten.

Statenpraktijk

In tegenstelling tot verdragsrecht steunt internationaal gewoonterecht niet op verdragen, maar op statenpraktijk zoals die tot uiting komt in militaire handboeken, nationale wetgeving, rechtspraak of officiële standpunten.

Gewoonterecht ontstaat wanneer twee elementen aanwezig zijn:

 • met name wanneer er een wijdverspreide, representatieve en uniforme statenpraktijk is;
 • en de overtuiging dat men rechtens gebonden is aan deze praktijk.

Door het ontbreken van formele overeenkomsten is het echter moeilijk te achterhalen welke regels door staten als gewoonte worden erkend.

Studie door het ICRC over het gewoonterecht

Op vraag van de statengemeenschap voerde het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) in 1995 een omvangrijke studie uit om na te gaan welke praktijk vandaag als internationaal humanitair gewoonterecht wordt aanvaard. Het resultaat van dit onderzoek werd in 2005 gepubliceerd. De studie, die uit 2 volumes bestaat, is integraal toegankelijk op de website van het ICRC:

 • Volume I bevat een beknopte analyse van 161 gewoonterechtelijke regels inzake IHR die van toepassing zijn in internationale dan wel niet-internationale conflicten. Elke regel is voorzien van een bondige commentaar.
 • Volume II bevat een uitgebreid overzicht van de statenpraktijk waaruit de rechtsregels die in Volume I zijn opgenomen, werden gedistilleerd.

Regels en principes in Aanvullende Protocollen ook gewoonterecht

De gewoonterechtelijke regels zijn een belangrijke bron van recht wanneer de verdragsrechtelijke regels geen universele ratificatie genieten, zoals voor de Aanvullende Protocollen bij de Verdragen van Genève. De studie toont aan dat een aanzienlijk aantal regels en principes in deze Aanvullende Protocollen gewoonterecht zijn. Voorbeelden hiervan zijn de regels inzake:

 • het voeren van de vijandelijkheden
 • de behandeling van personen die niet langer rechtstreeks aan de vijandelijkheden deelnemen

Als gewoonterecht zijn deze regels en principes toepasbaar op alle staten, los van hun ratificatie van de relevante verdragen.

Zowel voor internationale als niet-internationale gewapende conflicten

De studie toont ook aan dat heel wat gewoonterechtelijke regels zowel gelden in internationale als in niet-internationale gewapende conflicten. Dit is bijvoorbeeld het geval voor de regels betreffende het voeren van de vijandelijkheden. Terwijl het verdragsrecht aanvallen tegen burgerlijke goederen in niet-internationale gewapende conflicten niet uitdrukkelijk verbiedt, heeft dit verbod zich wel als een gewoonterechtelijke regel ontwikkeld. Het gevolg? Voor de toepassing van deze regels is de kwalificatie van het conflict als internationaal of niet-internationaal niet langer relevant.

Ook bij coalitie van staten

Het internationaal humanitair gewoonterecht kan ook zijn nut bewijzen als een coalitie van staten ten strijde trekt. Wanneer staten in een dergelijke coalitie niet dezelfde verdragsverplichtingen hebben omdat ze niet dezelfde verdragen hebben geratificeerd, biedt het internationaal humanitair gewoonterecht de regels die voor allen gelden.

Verwante informatie

Customary International Humanitarian law

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.