Gedwongen verdwijningen

Een gedwongen verdwijning is elke vorm van vrijheidsberoving door staatsactoren of personen die werken in opdracht van een staat, en waarbij deze vervolgens weigeren de vrijheidsberoving bekend te maken of die het lot en de plaats van opsluiting van de gevangene geheim houden. Op die manier kan de gevangene niet genieten van de bescherming die verschillende rechtsinstrumenten haar/hem bieden. De kans om gefolterd te worden of om buiten de wet geëxecuteerd te worden, wordt dan veel groter. Bovendien heeft de familie geen idee van de verblijfplaats of het lot van hun dierbare.

Strafbaar onder de Verdragen van Genève en hun Aanvullende Protocollen

Zowel het internationaal humanitair recht als de mensenrechtenverdragen verbieden gedwongen verdwijning. Gedwongen verdwijning is als een combinatie van verschillende inbreuken strafbaar onder de Verdragen van Genève en hun Aanvullende Protocollen. Het druist in tegen:

 • het verbod op onwettige opsluiting
 • het recht op een eerlijk proces
 • het recht van gedetineerden op communicatie met de buitenwereld

Het Statuut van het Internationaal Strafhof neemt gedwongen verdwijning op als een misdaad tegen de mensheid wanneer het deel uitmaakt van een wijdverbreide en stelselmatige aanval gericht tegen de burgerbevolking.

Verplichtingen onder het Verdrag tegen gedwongen verdwijningen

Op 20 december 2006 keurde de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties het ‘Internationaal Verdrag voor de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijningen’ goed. Dit verdrag bant uitdrukkelijk praktijken die leiden tot gedwongen verdwijningen. Ook buiten het kader van gewapende conflicten. Het verdrag verplicht staten om:

 • alle gevangenen in officieel erkende gevangenissen onder te brengen
 • officiële registers en gedetailleerde gegevens van alle gevangenen bij te houden
 • alle gevangen toe te laten contact te houden met hun familie en hun advocaat
 • toegang te verlenen tot de bevoegde instanties

Al deze verplichtingen zijn belangrijk om gedwongen verdwijningen te voorkomen. Daarnaast moeten staten gedwongen verdwijningen als misdaad in hun eigen wetgeving opnemen en daders vervolgen en berechten.

Extra juridische basis

Voor het Internationale Rode Kruiscomité biedt het Verdrag tegen gedwongen verdwijningen een extra juridische basis voor zijn activiteiten ten gunste van vermiste personen en hun familieleden.

Relevante bepalingen

ICC Statuut art.7.1(i), art.7.2(i), 8(2)(a)(vii) en art.8(2)(c)(iii),(iv); GC IV art.147

 

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.