Feitencommissie

Om de toepassing van het internationaal humanitair recht (IHR) tijdens gewapende conflicten beter te verzekeren, introduceerde het Eerste Aanvullende Protocol van 1977 een nieuw internationaal toezichtmechanisme. Artikel 90 van het Eerste Aanvullende Protocol voorziet de oprichting van een Internationale Commissie voor Feitenonderzoek. Deze Commissie is bevoegd om onderzoek te verrichten naar vermeende ernstige inbreuken op de Verdragen van Genève en het Eerste Aanvullende Protocol. Zij kan ook een bemiddelende rol vervullen voor de naleving van het IHR.

Bevoegdheid

De Internationale Commissie voor Feitenonderzoek werd in 1991 opgericht na de expliciete erkenning door 20 staten die partij zijn bij het Eerste Aanvullende Protocol van 1977. De Commissie is slechts bevoegd ten aanzien van staten die haar bevoegdheid erkennen, hetzij permanent, hetzij op basis van een ad-hoc verklaring. België erkende de bevoegdheid van de Commissie op 27 maart 1987. Vandaag erkennen meer dan 76 staten de bevoegdheid van de Commissie.

Leden

De Internationale Feitencommissie is samengesteld uit 15 leden die verkozen worden door de staten die de bevoegdheid van de Commissie erkennen. De leden zijn aangesteld voor een periode van vijf jaar en handelen in hun persoonlijke hoedanigheid. Onder de leden bevinden zich zowel juristen als dokters en militaire experten.

Relevante bepaling

AP I art.90

Verwante informatie

The International Humanitarian Fact-Finding Commission