Derde Aanvullende Protocol bij de Verdragen van Genève

Op 14 januari 2007 trad het Derde Aanvullende Protocol bij de Verdragen van Genève in werking. Het Derde Aanvullende Protocol creëert een nieuw, bijkomend embleem voor de medische hulpverlening in oorlogstijd en voor leden van de Internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging. Naast het rode kruis en de rode halve maan wordt nu ook het rode kristal als beschermend embleem en als herkenningsteken voor nationale verenigingen erkend. Het nieuwe embleem heeft dezelfde status als de andere emblemen.

Nieuw element

Nieuw in het Derde Protocol is dat staten en nationale verenigingen naast het embleem van hun keuze, tijdelijk een van de overige beschermde emblemen kunnen gebruiken wanneer dit de bescherming van de hulpverlening ten goede komt. Bijvoorbeeld wanneer zij in een land actief zijn waar een ander embleem officieel in gebruik is. Het

Internationale Rode Kruiscomité en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halve Maanverenigingen kunnen op elk moment een van de beschermde emblemen gebruiken.

België ondertekende het Derde Aanvullende Protocol op 8 december 2005. Op 12 november 2015 trad het voor België in werking.