Beschermde personen

Het internationaal humanitair recht is van toepassing in situaties van gewapend conflict. Binnen het kader van dit begrip moet een onderscheid gemaakt worden tussen twee types van gewapend conflict met elk een specifiek beschermingssysteem.

Internationale gewapende conflicten

In internationale gewapende conflicten gelden de Verdragen van Genève en het Eerste Aanvullende Protocol, alsook sommige bepalingen van internationaal gewoonterecht.
Het IHR richt zich tot de betrokken partijen bij een conflict en beschermt elke persoon of groep van personen die niet (of niet meer) deelneemt aan de vijandelijkheden:

 • gewonde of zieke militairen van legers te velde en het medisch personeel van de strijdkrachten
 • gewonde of zieke militairen van legers op zee en militaire schipbreukelingen, evenals het medisch marinepersoneel
  krijgsgevangenen
 • de burgerbevolking, bijvoorbeeld:
  • buitenlandse burgers op het grondgebied van partijen bij het conflict, waaronder vluchtelingen
  • burgers in bezette gebieden
  • gevangen en geïnterneerde burgers
  • medisch en religieus personeel van de burgerlijke beschermingseenheden

Nationale bevrijdingsoorlogen, zoals gedefinieerd in het eerste artikel van het Eerste Aanvullende Protocol, worden gelijkgesteld met internationale gewapende conflicten.

Niet-internationale gewapende conflicten

In niet-internationale gewapende conflicten gelden artikel 3, dat identiek is in de vier Verdragen van Genève, het Tweede Aanvullende Protocol en bepalingen van internationaal gewoonterecht. Opgemerkt dient te worden dat de uitvoeringsbepalingen van het Tweede Aanvullend Protocol strikter zijn dan die van artikel 3. Het humanitair recht is dan bestemd voor de gewapende strijdkrachten, ongeacht of ze regulier zijn of niet. Het recht beschermt dan ook elke persoon of groep personen die niet (of niet meer) deelneemt aan de vijandelijkheden. Bijvoorbeeld:

 • gewonde of zieke strijders
 • zij die wegens een conflict van hun vrijheid zijn beroofd
 • de burgerbevolking
 • medisch en geestelijk personeel
×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.