Ad hoc (internationale) tribunalen

Internationale tribunalen  spreken zich uit over conflicten tussen staten onderling en tussen staten en andere internationale actoren. Het is maar met de Neurenberg tribunalen na de Tweede Wereldoorlog dat er ad hoc tribunalen worden opgericht om individuen te berechten voor internationale misdaden, voornamelijk genocide, oorlogsmisdaden en misdaden tegen de mensheid.

Een onderscheid moet gemaakt worden tussen ad-hoc rechtbanken en hybride rechtbanken.

Ad hoc rechtbanken

  • Joegoslavië tribunaal (1993)
  • Tribunaal voor Rwanda (1994

Hybride of gemengde rechtbanken

Hybride rechtbanken werken op basis van zowel internationaal als nationaal recht. De rechters en aanklagers kunnen werkzaam zijn in zowel internationale als nationale rechtbanken, dit levert een kennisvoordeel op daar er zowel internationaal strafrechtelijke expertise aanwezig is, als kennis over het lokaal recht.

  • Speciale rechtbank voor Sierra Leone (2000)
  • Buitengewone kamers in de rechtbanken Cambodja (2003)
  • Serious crimes Panel Oost-Timor