Aanvullende Protocollen bij de Verdragen van Genève

Op 8 juni 1977 werden twee Aanvullende Protocollen bij de Verdragen van Genève van 1949 aangenomen. Doel? De bestaande regels van het internationaal humanitair recht (IHR) aan de realiteit van de toenmalige gewapende conflicten aanpassen. Tegelijk werden een aantal lacunes in de Verdragen van Genève weggewerkt. Op 5 december 2005 werd een Derde Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève aangenomen.

Aanvullend Protocol I

Aanvullend Protocol I is van toepassing op internationale gewapende conflicten. Naast gewapende conflicten tussen staten worden hieronder ook nationale bevrijdingsoorlogen tegen een koloniale overheersing, vreemde bezetting of racistische regimes gerekend. Het Eerste Aanvullende Protocol beperkt de manier waarop militaire operaties kunnen worden uitgevoerd. Het beperkt het recht van de conflictpartijen om de methoden en middelen van oorlogvoering van hun keuze te gebruiken en verbiedt het gebruik van wapens, projectielen, stoffen en methoden van oorlogvoering die naar hun aard overbodig letsel of onnodig leed veroorzaken. Opmerkelijk zijn ook de duidelijke regels ter bescherming van de burgerbevolking tegen de gevolgen van de vijandelijkheden. Ook de humanitaire hulpverlening krijgt een ruimere aandacht en betere bescherming.

Aanvullend Protocol II

Aanvullend Protocol II verzekert in niet-internationale gewapende conflicten de toepassing van de belangrijkste regels van het IHR. Tot 1977 was enkel gemeenschappelijk artikel 3 van de Verdragen van Genève van toepassing in interne gewapende conflicten. Hoewel dit artikel de basisprincipes bevat voor de bescherming van mensen in oorlogstijd, volstond het niet om een oplossing te bieden voor de ernstige humanitaire problemen eigen aan niet-internationale gewapende conflicten.

Aanvullend Protocol III

In december 2005 werd een Derde Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève aanvaard. Aanvullend Protocol III creëert een nieuw en bijkomend beschermend embleem. Het rode kristal, gevormd door het rode kader van een ruit rustend op een punt tegen een witte achtergrond, heeft dezelfde betekenis en bescherming als het rode kruis en de rode halve maan.

Net zoals geldt voor de andere emblemen, is het gebruik van dit embleem streng gereglementeerd. Het kan in het bijzonder gebruikt worden door:

 • medische diensten van de strijdkrachten
 • burgerlijke ziekenhuizen mits een uitdrukkelijke toestemming
 • de verschillende componenten van de internationale Rode Kruis- en Rode Halve Maanbeweging

Relevante bepalingen

Aanvullend Protocol bij de Conventies van Genève van 12 augustus 1949 inzake de bescherming van de slachtoffers van internationale gewapende conflicten (Protocol I)

Aanvullend Protocol bij de Conventies van Genève van 12 augustus 1949 inzake de bescherming van de slachtoffers van niet-internationale gewapende conflicten (Protocol II)

 

×

   De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren noodzakelijke en technische cookies voor het goed functioneren van deze websites. Daarnaast gebruiken we analytische en advertising cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten en verbeteren. Geef hieronder aan dat je akkoord bent met ons cookiebeleid om verder te surfen.

     Deze noodzakelijke cookies zorgen dat alle onderdelen van de website goed werken. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met het gebruik van de noodzakelijke cookies. 

     We gebruiken cookies voor functionele doeleinden. Dit wil zeggen dat deze cookies noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van onze websites.  Deze cookies identificeren en houden jouw (taal)voorkeuren bij en registeren of je cookies hebt geaccepteerd.

     We gebruiken cookies voor analytische doeleinden. Deze cookies verzamelen informatie over de technische gegevens van de uitwisseling of over het gebruik van de websites (bezochte pagina’s, gemiddelde duur van het bezoek,…), dit om de werking van de site te verbeteren. We doen hiervoor beroep op Google Analytics (in overeenstemming met de Google Analytics Terms of Use: https://www.google.com/analytics/terms/us.html).

     We gebruiken cookies voor advertising. Deze cookies geven ons statistieken (die niet herleidbaar zijn tot individuele gebruikers) om onze online communicatie over en werving voor onze activiteiten op diverse kanalen te verbeteren en af te stemmen op maat van jouw behoeften. Door deze cookies te aanvaarden, aanvaard je ook het gebruik van Facebook-pixel.