Conferentie over het door het ICRC vernieuwde Commentaar bij het eerste Verdrag van Genève: 60 jaar praktijk op de teller

Na 60 jaren praktijkervaring besloot het Internationale Rode Kruiscomité (ICRC) tot het updaten van de Commentaren bij deze Verdragen van Genève van 1949. De interpretatie van deze rechtsregels is over de jaren immers sterk geëvolueerd. Op 22 maart 2016 verscheen de update van het Eerste Verdrag van Genève van 1949.

Naar aanleiding hiervan organiseerde de Belgische Interministeriële Commissie voor Humanitair Recht, samen met het Belgische Rode Kruis en ICRC en met de steun van het Belgisch Genootschap voor Internationaal Recht een conferentie over deze vernieuwde Commentaar. Tijdens deze conferentie kwamen sprekers uit zowel binnen- als buitenland aan bod en werd ingezoomd op volgende elementen: (1) de verplichting om toe te zien op de naleving van de Verdragen van Genève; (2) de classificatie van conflicten; (3) de bescherming van gewonden en zieken en (4) de uitvoering van de Verdragen van Genève, met inbegrip van verspreiding en strafrechtelijke aspecten.

Download hier een samenvatting van deze conferentie 

      De websites van Rode Kruis-Vlaanderen maken gebruik van cookies om jouw bezoek zo vlot mogelijk te laten verlopen. We installeren daarvoor technische cookies die noodzakelijk zijn voor het goed functioneren van deze websites en analytische cookies om het algemeen gebruik van de websites te meten. Door verder te surfen op onze websites ga je akkoord met ons cookiebeleid.