FAQ: actualisering van de Commentaren op de Verdragen van Genève van 1949

De vier Verdragen van Genève van 1949 vormen de basis van het internationaal humanitair recht. Ze bieden een kader waarin bepaald wordt wat aanvaardbaar is en wat verboden is tijdens gewapende conflicten.

In de jaren ‘50 werd door het Internationale Rode Kruiscomité een Commentaar op elk van deze Ver-dragen gepubliceerd. Gebaseerd op ontwikkelingen in recht en praktijk sindsdien, met inbegrip van universele toetreding tot de Verdragen, heeft de organisatie werk gemaakt van een nieuwe reeks commentaren die de recente interpretaties van de Verdragen omvatten.

Het eerste deel, de geactualiseerde Commentaar op het Eerste Verdrag van Genève werd onlangs gepubliceerd. Jean-Marie Henckaerts, die het project leidt, licht verder toe in onderstaand document.

Download de FAQ