FAQ: actualisering van de Commentaren op de Verdragen van Genève van 1949

De vier Verdragen van Genève van 1949 vormen de basis van het internationaal humanitair recht. Ze bieden een kader waarin bepaald wordt wat aanvaardbaar is en wat verboden is tijdens gewapende conflicten.

In de jaren ‘50 werd door het Internationale Rode Kruiscomité een Commentaar op elk van deze Verdragen gepubliceerd. Gebaseerd op ontwikkelingen in recht en praktijk sindsdien, met inbegrip van universele toetreding tot de Verdragen, heeft de organisatie werk gemaakt van een nieuwe reeks commentaren die de recente interpretaties van de Verdragen omvatten.

In 2016, 2017 en 2020 respectievelijk werden de vernieuwde Commentaren bij het Eerste Verdrag, Tweede Verdrag en Derde Verdrag van Genève van 1949 gepubliceerd.

Download de FAQ