Water, sanitair en hygiëne in Burundi

Hoe verder een familie moet lopen voor veilig water, hoe groter de kans dat ze vervuild water moeten drinken en ziek worden. In Burundi is er veel water, maar het is niet altijd op een hygiënische manier beschikbaar. Zo heeft in de provincie Ngozi de helft van de bevolking geen toegang tot drinkbaar water en maar 14% beschikt over sanitaire voorzieningen.

Veilig water en goede hygiëne

In 2016 herstelden we in Burundi al 281 waterbronnen en bouwden we kilometerslange waterleiding langs scholen en gezondheidscentra. In totaal kregen 154.300 mensen zo toegang tot veilig water.

De komende jaren blijven we helpen om water, sanitair en hygiëne te verbeteren:

  • herstellen of bouwen van waterbronnen
  • installeren milieuvriendelijke toiletten
  • bouw van latrineblokken in scholen

Niet alleen infrastructuur maar ook goede hygiëne zijn belangrijk. De Wereldbank heeft uitgerekend dat een goede hygiëne veel efficiënter en kostenbesparender is dan het behandelen van water-gerelateerde ziektes, zoals diarree. Samen met de lokale gemeenschappen promoten we goede hygiëne. In Burundi test Rode Kruis een methode ‘ménage modèle / ménage voisin’ waarbij eerst bij de ‘modelgezinnen’ gewerkt wordt aan het bouwen en het onderhouden van een toilet en handen wassen. In een tweede stadium begeleiden deze gezinnen hun buren om hetzelfde te doen nu ze alle voordelen van een correct toiletgebruik zelf hebben ervaren.

Sinds het Rode Kruis voor drinkbaar water heeft gezorgd, is mijn gezin niet meer ziek geweest. Het Rode Kruis heeft ons drinkbaar water gegeven. Nu is het aan ons om ervoor te zorgen dat het blijft werken. Want een bevolking die ziek is, kan niet vooruit. Jeannette Habonimana, moeder van vijf kinderen