Water, sanitair en hygiën in Mozambique

In Mozambique is veilig water een probleem. Diarree komt er vaak voor. Dit is vaak dodelijk in combinatie met een zwakke weerstand door bijvoorbeeld ondervoeding, malaria of hiv/aids. Vooral vrouwen, die taken rond water in het huishouden opnemen, worden bijzonder hard getroffen.

Veilig water

Wij zetten ons in om water, sanitair en hygiëne te verbeteren. In Mozambique willen we in het district Vilancos 11.400 mensen helpen  door de bouw van:

  • 16 waterpunten
  • 2.000 latrines
  • de meest kwetsbare gezinnen helpen we door via lokale subsidies eenvoudige latrine te bouwen

Hoewel adequate en toegankelijke infrastructuur essentieel is, is de impact beperkt wanneer het niet gekoppeld wordt aan gedragsverandering rond een correcte hygiëne. Naast het oprichten van Water User Committees, zullen elementen uit Community-Led Total Sanitation worden aangewend om het bewustzijn van de lokale bevolking rond toiletgebruik te verhogen. Dit wil zeggen dat de gemeenschap (community) gemobiliseerd wordt om zelf te waken over een goede hygiëne.

Rampenparaatheid in Mozambique

Dankzij steun van de Vlaamse Overheid kunnen we in Mozambique inzetten op een tijdige voorbereiding voor klimaat-gerelateerde rampen, zo ondersteunen we de bevolking uit de vaakst getroffen districten in: 

  • Opzetten van strategische schuil- en opslagplaatsen.
  • Sensibilisering van eenvoudige voorzorgsmaatregelen om de kwetsbaarheid van gemeenschappen bij rampen te verlagen, bv. registreren waterstand rivier.
  • Het trainen en uitrusten van de interventieteams van het lokale Rode Kruis

Daarnaast voeren we in Mozambique samen met de collega’s van het Center for Evidence-based Practice onderzoek naar de meest kosten-effectieve “vroege acties” die ondernomen kunnen worden bij cyclonen en overstromingen.