Rampenparaatheid in Rwanda

Rode Kruis-Vlaanderen voert tussen 2016 en 2020 een rampenparaatheidprogramma uit in 4landen rond de Grote Meren: Oeganda, Burundi, Rwanda en Tanzania. De streek van de Grote Meren wordt vaak getroffen door natuurrampen of conflicten. De voorbije 10 jaar troffen verschillende rampen 12 miljoen mensen en maakten 2.000 doden.

Als landen meer ‘rampenparaat’ zijn, wordt onnodig menselijk leed vermeden. Daarnaast helpt het ook om de economische impact van een ramp in te dijken, zodat de lokale economie zich vlugger kan herstellen.

Juiste materiaal en ondersteuning

Samen met het Burundese, Rwandese,  Oegandese en Tanzaniaanse Rode Kruis willen we meer dan 60 miljoen mensen, op voorhand beschermen tegen mogelijke (natuur)rampen. Daarbij is het cruciaal dat het juiste materiaal en kennis beschikbaar is. Dit om zowel een ramp te vermijden als om gepast te handelen als er zich toch één voordoet. De komende jaren wordt gewerkt aan:

  • Selectie en aankoop van onder andere ambulances, draagberries, dekens enz,…
  • Installatie, aanleg opslagruimtes en stock hulpgoederen op strategische plekken buiten de gevarenzone.
  • Opleidingen om snel en kwalitatief te helpen wanneer een ramp zich voordoet, bv. eerste hulp maar ook verdelen van zuiver water in noodsituaties.
  • Sensibilisering van eenvoudige voorzorgsmaatregelen om de kwetsbaarheid van gemeenschappen bij rampen te verlagen, bv. veetransport naar hogere gebieden, registreren waterstand rivier…
  • Het klaarstomen van het lokale Kruis om naast het uitdelen van noodhulpgoederen ook de capaciteit te hebben om geld uit te delen, wat de getroffen bevolking toelaat om zelf de keuze te maken welke goederen ze prioritair willen aankopen.