Rampenparaatheid in Malawi

Natuurrampen treffen elk jaar miljoenen mensen. In Malawi worden de Zuidelijke regio’s de laatste jaren getroffen door periodes van aanhoudende droogte, en dan weer hevige regenval en overstromingen. Voor meer dan 6,7 miljoen die afhankelijk zijn van de opbrengst van landbouw is dit catastrofaal.

Mensen zelfredzaam maken

Samen met het Rode Kruis in Malawi willen we in 28 districten werken aan rampenparaatheid.  Zo is de bevolking voorbereid en worden rampen vermeden. We helpen door:

  • Opzetten van strategische schuil- en opslagplaatsen.
  • Sensibilisering van eenvoudige voorzorgsmaatregelen om de kwetsbaarheid van gemeenschappen bij rampen te verlagen, bv. registreren waterstand rivier.
  • Voorbereiden van medische centra op een mogelijke cholera-uitbraak na een ramp.