2016 - Overstromingen Burkina Faso

In augustus 2016 werd Burkina Faso na zware regenval getroffen door overstromingen. Meer dan 10.000 mensen verloren hun huis of huishouden. Het Rode Kruis hielp via het noodhulpfonds 4.235 mensen met:

  • noodhulpopvang
  • voedselpakketten
  • huishoudgoederen
  • hygiënekits

Onmiddellijk helpen dankzij noodhulpfonds

We hielpen in Burkina Faso via het Noodhulpfonds (Disaster Relief Fund) van het Rode Kruis. Dankzij het internationaal noodhulpfonds van het wereldwijde Rode Kruisnetwerk beschikken we snel over geld om meteen een hulpoperatie op te starten. Zo gaat er nergens kostbare tijd verloren. Waar er ook ter wereld zich een noodsituatie voordoet, kunnen we onmiddellijk hulp bieden.