Eerste hulp in Zuid-Afrika

Zuid-Afrika wordt geteisterd door (overdraagbare) ziektes zoals HIV/AIDS en dit terwijl de toegang tot medische verzorging voor de meest kwetsbaren getroffenen niet beschikbaar is. Een goede kennis van eerste hulp kan dus levens redden! Door mensen goed op te leiden, kunnen ze levensbelangrijke, eerste zorgen op zich nemen. Onderzoek heeft aangetoond dat ziekte en sterfte sterk omlaag gaan bij het correct toepassen van eerste hulp.

Bevolking zelfredzaam maken

Omdat wij veel ervaring en expertise hebben in eerste hulp, helpen we het Rode Kruis in Zuid-Afrika om in vier provincies (Gauteng, Kwa-Zulu Natal, Eastern Cape en Limpopo) de bevolking meer zelfredzaam te maken:

  • De komende jaren zullen meer dan 70 ‘trainers’ opgeleid worden, die op hun beurt meer dan 2.700 vrijwilligers eerstehulpbekwaam maken.
  • We werken hard aan door de overheid erkende bedrijfseerstehulp om zo meer extra inkomsten te genereren ten voordele van eerstehulpactiviteiten voor de bevolking.

Wij zorgen voor eerste hulp op maat. Samen met een Afrikaans team van experts werden richtlijnen en didactisch materiaal uitgewerkt: African First Aid Materials (AFAM).