Eerste hulp in Tanzania

Door een structureel gebrek aan basisgezondheidsinfrastructuur in Tanzania, is voor veel mensen medische verzorging niet beschikbaar. Een goede kennis van eerste hulp kan dus levens redden! Door mensen goed op te leiden, kunnen ze levensbelangrijke, eerste zorgen op zich nemen. Onderzoek heeft aangetoond dat ziekte en sterfte sterk omlaag gaan bij het correct toepassen van eerste hulp.

Bevolking zelfredzaam maken

Omdat wij veel ervaring en expertise hebben in eerste hulp, helpen we het Rode Kruis in Tanzania bij opzet en uitrol van eerstehulpopleidingen in zeven pilootregio’s (Dodoma, Mbeya, Kilimanjaro, Arusha, Morogoro, Kagera en Dar Es Salaam)

  • De komende jaren zullen 10 mastertrainers opgeleid worden. Zij zullen op hun beurt alle eerstehulplesgevers 'trainers' opleiden. Zij zullen samen de bevolking hulpvaardig maken.  
  • We werken hard aan door de overheid erkende bedrijfseerstehulp om zo meer extra inkomsten te genereren ten voordele van eerstehulpactiviteiten voor de bevolking

Wij zorgen voor eerste hulp op maat. Samen met een Afrikaans team van experts werden richtlijnen en didactisch materiaal uitgewerkt: African First Aid Materials (AFAM).