Eerste hulp in Rwanda

In Rwanda is medische verzorging niet altijd beschikbaar door ongelijke toegang tot basisgezondheidsinfrastructuur. Een goede kennis van eerste hulp kan dus levens redden! Door mensen goed op te leiden – zelfredzaam te maken - kunnen ze levensbelangrijke eerste zorgen op zich nemen.

Hulp op maat

Omdat wij veel ervaring en expertise hebben in eerste hulp, helpen we het Rode Kruis in Rwanda om meer opleidingen eerste hulp te organiseren en de kwaliteit van opleidingen te verbeteren.

  • De komende jaren zullen meer dan 60 trainers opgeleid worden. Zij zullen de bevolking eerste hulp aanleren.
  • We werken hard aan door de overheid erkende bedrijfseerstehulp om zo meer extra inkomsten te genereren ten voordele van eerstehulpactiviteiten voor de bevolking.

Rode Kruis zoekt altijd naar de meest doeltreffende eerstehulppraktijken. Wij zorgen voor eerste hulp op maat. Samen met een Afrikaans team van experts werden richtlijnen en didactisch materiaal uitgewerkt: African First Aid Materials (AFAM).