Eerste hulp in Mozambique

Voor veel mensen in Mozambique is medische verzorging niet beschikbaar door een gebrek aan medische faciliteiten en instabiele politieke situatie. Een goede kennis van eerste hulp kan dus levens redden! Door mensen goed op te leiden, kunnen ze levensbelangrijke, eerste zorgen op zich nemen. Onderzoek heeft aangetoond dat ziekte en sterfte sterk omlaag gaan bij het correct toepassen van eerste hulp.

Hulp op maat

Omdat wij veel ervaring en expertise hebben in eerste hulp, helpen we het Rode Kruis in Mozambique om meer opleidingen eerste hulp te organiseren en de kwaliteit van opleidingen te verbeteren.

  • De komende jaren zullen een 50-tal trainers opgeleid worden, die op hun beurt meer dan 2.000 mensen zullen opleiden in eerste hulp.
  • Dankzij de synergie met Apopo en Artsen Zonder Grenzen zullen we ook hun doelgroepen kunnen bereiken met eerstehulpopleidingen.

Samen met een Afrikaans team van experts werden richtlijnen en didactisch materiaal uitgewerkt: African First Aid Materials (AFAM). Ons Centrum voor Evidence-Based Practice (CEBaP) ontwikkelde richtlijnen, aangepast aan de Afrikaanse context, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijk onderbouwde eerstehulprichtlijnen en met aandacht voor de traditionele Afrikaanse gebruiken.