Eerste hulp in Madagaskar

In Madagaskar is medische verzorging niet altijd beschikbaar door de slechte staat van de wegen en de beperkte gezondheidsinfrastructuur. Een goede kennis van eerste hulp kan dus levens redden! Door mensen goed op te leiden, kunnen ze levensbelangrijke eerste zorgen op zich nemen. Onderzoek heeft aangetoond dat ziekte en sterfte sterk omlaag gaan bij het correct toepassen van eerste hulp.

Hulp op maat

Omdat wij veel ervaring en expertise hebben in eerste hulp, helpen we het Rode Kruis in Madagaskar om opleidingen eerste hulp op te starten.

  • In Madagaskar zullen de komende jaren ‘mastertrainers’ opgeleid worden. Zij zijn verantwoordelijk voor de opleiding van zo’n 50-tal eerstehulplesgevers.
  • We werken hard aan door de overheid erkende bedrijfseerstehulp om zo meer extra inkomsten te genereren ten voordele van eerstehulpactiviteiten voor de bevolking.

Rode Kruis zoekt altijd naar de meest doeltreffende eerstehulppraktijken. Samen met een Afrikaans team van experts werden richtlijnen en didactisch materiaal uitgewerkt: African First Aid Materials (AFAM). Ons Centrum voor Evidence-Based Practice (CEBaP) ontwikkelde richtlijnen, aangepast aan de Afrikaanse context, gebaseerd op de meest recente wetenschappelijk onderbouwde eerstehulprichtlijnen en met aandacht voor de traditionele Afrikaanse gebruiken.