Eerste hulp in Burundi

In Burundi is medische verzorging niet altijd beschikbaar door de slechte staat van de wegen en de beperkte medische faciliteiten. Een goede kennis van eerste hulp kan dus levens redden! Door mensen goed op te leiden, kunnen ze levensbelangrijke eerste zorgen op zich nemen. Onderzoek heeft aangetoond dat ziekte en sterfte sterk omlaag gaan bij het correct toepassen van eerste hulp.

Hulp op maat

Omdat wij veel ervaring en expertise hebben in eerste hulp, helpen we het Rode Kruis in Burundi om meer opleidingen eerste hulp te organiseren en de kwaliteit van opleidingen te verbeteren.

  • De komende jaren zullen een honderdtal ‘trainers’ opgeleid worden, die op hun beurt meer dan duizenden mensen kunnen eerstehulpvaardig maken.
  • We werken hard aan door de overheid erkende bedrijfseerstehulp om zo meer extra inkomsten te genereren ten voordele van eerstehulpactiviteiten voor de bevolking.
  • De eerstehulpopleidingen hebben extra aandacht voor de gender-sensitiviteit. Zo zijn er trainingen specifiek voor vrouwen in kwetsbare situaties, zoals bevalling zonder medische assistentie. 

Wij zorgen voor eerste hulp op maat. Rode Kruis zoekt altijd naar de meest doeltreffende eerstehulppraktijken. Samen met een Afrikaans team van experts werden richtlijnen en didactisch materiaal uitgewerkt: African First Aid Materials (AFAM).