Disaster Risk Reduction in Malawi

Rampenparaatheid

Natuurrampen treffen elk jaar miljoenen mensen. Malawi wordt de laatste jaren getroffen door periodes van aanhoudende droogte, en dan weer hevige regenval en overstromingen. Voor meer dan 6,7 miljoen Malawiërs die afhankelijk zijn van de opbrengst van landbouw, is dit catastrofaal. Samen met de Malawi Red Cross Society werken we aan rampenparaatheid. Zo is de bevolking meer voorbereid en weerbaar.

Wanneer een ramp dan toch plaatsvindt, is snelle en efficiënte hulpverlening levensbelangrijk. In Malawi zetten we extra in op innovatie en technologie bij humanitaire hulpverlening.

  • Geavanceerde datasystemen, bv. risicomapping op basis van satelietbeelden.
  • Inzet op 'cash transfers' om mensen zonder sociaal of economisch opvangnet snel te helpen.
  • Focus op kwetsbare groepen die nog niet geholpen worden door de traditionele noodhulp- en opvangsystemen.

Deze inzet is mogelijk door een nauwe samenwerking met Malawi Red Cross Society en de steun van de Europese Unie.

Daarnaast kunnen we dankzij de Vlaamse Overheid verder inzetten op een tijdige voorbereiding voor klimaat-gerelateerde rampen, zo ondersteunen we de bevolking uit de vaakst getroffen districten in:  

  • Opzetten van strategische schuil- en opslagplaatsen.
  • Sensibilisering van eenvoudige voorzorgsmaatregelen om de kwetsbaarheid van gemeenschappen bij rampen te verlagen, bv. registreren waterstand rivier.
  • Voorbereiden van medische centra op een mogelijke cholera-uitbraak na een ramp.

Inzetten op kennis van eerste hulp

Kennis en vaardigheden op het vlak van eerste hulp vormen een cruciaal onderdeel van het verhogen van de paraatheid bij rampen in gemeenschappen en scholen. Dat is zeker ook in Malawi het geval, waar ziekenhuisvoorzieningen erg afgelegen liggen en maar een erg een beperkte capaciteit hebben. 

Met behulp van het eerstehulpmateriaal dat ontwikkeld werd door ons en dat aangepast werd aan de Afrikaanse context, heeft het Rode Kruis van Malawi 450 leden van de gemeenschap uit 30 verschillende dorpen opgeleid in eerste hulp én hen uitgerust met eerstehulpkits en brancards. Zo kunnen de leden van de gemeenschap snel reageren op rampen, eerste hulp te verlenen aan slachtoffers en zoek- en reddingsacties uit te voeren tijdens een noodsituatie.

Daarnaast kregen ook leraren van 20 scholen en Rode Kruis-vrijwilligers uit de schoolgemeenschap training en capaciteitsopbouw gekregen, waardoor de veiligheid van 16.000 schoolkinderen is vergroot. De leerkrachten en vrijwilligers blijven hun vaardigheden en kennis voortdurend verbeteren. Zij behoren tot de eerste leerkrachten die gebruik kunnen maken van het nieuw ontwikkelde 'eerste hulp aan de jeugd'-materiaal, dat door het Belgische Rode Kruis is ontworpen om zich specifiek te richten op kinderen en tieners. 

Dit materiaal bestaat uit eerstehulptrainingen in een complete toolbox met leuke, gestructureerde en visueel ondersteunde onderwerpen met de nadruk op kindvriendelijke didactische methodes. Dankzij deze toolbox hebben de leerkrachten en vrijwilligers van het Rode Kruis meer dan 600 kinderen en tieners opgeleid, daardoor zij een actieve rol kunnen spelen in de voorbereiding van hun gemeenschap op rampen.

Enkele verwezelijkingen in cijfers


- 70.000 mensen worden beschermd dankzij voorspellingen over overstromingen en waarschuwingssystemen die snel komende overstromingen kunnen oppikken 
- Veiligere schooldagen voor 16.000 kinderen in 20 scholen (toiletten, urinoirs, ...)
- 600 kinderen kregen een opleiding eerste hulp en Disaster Risk Management 
- 900 aanmeldingen vanuit heel Afrika voor de e-learningcursus over geo-spatiaal datamanagement en analyse ( oa vroege waarschuwingstekenen herkennen (via systemen))  
- 2000 mensen geholpen met dringende en levensreddende hulp na stormen en overstromingen (cash transfers, non-food items…) 

De trainingen en capaciteitsopbouw in eerste hulp worden gesteund door de Europese Unie via het project ''.