Community Based Health and Care in Malawi

Malawi is een van de minst ontwikkelde landen ter wereld. Maar liefst 50% van de mensen leeft onder de armoedegrens en zo’n 10% van de bevolking is HIV-positief. Een goede gezondheidssituatie en toegang tot sociale diensten is in Malawi van levensbelang. De lokale Rode Kruisvrijwilligers kunnen daarbij ondersteuning bieden.

Lokale verankering positief benutten

In Malawi is het Rode Kruis sterk lokaal actief rond projecten voor veilig water en eerste hulp. We willen deze lokale verankering intensief benutten om de toegang tot gezondheid- en sociale diensten voor 9.000 kwetsbare huishoudens verbeteren. Het project krijgt naam Community Based Health and Care.

Vrijwilligers worden opgeleid om families die het moeilijk hebben te ondersteunen bij medische zorgen en gezonde hygiëne. We hebben daarbij extra aandacht voor kinderen in de meest kwetsbare situatie, zoals HIV-AIDS-patiëntjes, wezen en schoolverlaters. Zo lopen er voor hen heel wat hulpprojecten van andere organisatie, maar vaak hebben de projecten een start- en einddatum. Vrijwilligers zorgen dat deze hulp ook op lange termijn bereikbaar blijft.