2019 - Overstromingen in Bangladesh

Hevige regen sinds begin juli 2019 heeft grote delen van Noord en Noord-Oost Bangladesh onder water gezet. Meer dan 2 miljoen mensen worden getroffen, meer dan 100.000 mensen zagen hun huis verloren gaan of vernield worden. Het Belgische Rode Kruis draagt via het noodhulpfonds150.000 EUR bij aan de onmiddellijke noodhulp voor de getroffen bevolking.

Onmiddellijk helpen dankzij noodhulpfonds

We hielpen in Bangladesh via het Noodhulpfonds (Disaster Relief Fund) van het Rode Kruis. Dankzij het internationaal noodhulpfonds van het wereldwijde Rode Kruisnetwerk beschikken we snel over geld om meteen een hulpoperatie op te starten. Zo gaat er nergens kostbare tijd verloren. Waar er ook ter wereld zich een noodsituatie voordoet, kunnen we onmiddellijk hulp bieden.